Kjøtt og kjøttforedling

Kjøtt og kjøttforedling er blant de viktigste næringer i Norge, og er representert ved alt fra mindre enmannsbedrifter til store konsern. Felles for alle, er krav til funksjonelt utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og paller.  

Våre leveranser til bransjen er blant våre eldste, og vi har utviklet utstyr og løsninger som tilfredsstiller krav fra enkel datomerking til komplette systemløsninger som styrer og kontrollerer hele logistikkjeden. Vi har gjennom våre mange installasjoner skaffet oss god kompetanse om driftsforhold og krav som stilles til vårt utstyr og våre løsninger. Som totalleverandør av programvare og maskinvare leverer vi utstyr og løsninger som merker, sporer og kontrollerer kjøtt og kjøttprodukter i alle ledd, fra slakting og foredling til lagring, transport og distribusjon ut til forbruker.

Merking av kjøtt og kjøttvarer

Merking av kjøtt og kjøttvarer skal omfatte informasjon om holdbarhet, batch, vekt, innhold og allergener samt Lot-kode, EFTA-logo og strekkode. Det stilles definerte krav til merking av kjøtt og kjøttvarer. Disse krav er avgjørende for å kunne produsere, distribuerer og selge kjøttvarer i Norge. I tillegg kommer ønske om blant annet firmaprofilering samt informasjon om for eksempel opprinnelsesland og annen selgende tekst. Les mer om merking av F-pak.

Som hovedpartner i GS1 leverer vi standardiserte løsninger som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til merking med strekkoder og/eller RFID.

Merking med etikett, blekkstråleskriver og laser

GS1 standardiserte merking gjøres normalt med etikett. Vi leverer etiketter i kvaliteter tilpasset denne type merking. Materialkvaliteten på etiketten er normalt i papir, men kan leveres også i plast materiale samt med lim for kjøl og frys. Til utskrift av og påføring av etiketten leverer vi printere, dispensere og etiketteringsmaskiner for manuell, halvautomatisk og helautomatisk påføring.

Til logo merking av emballasjekasser i fullfarge og eventuelt til merking av Datamatrixkode leverer vi komplette merkelinjer for merking av din logo i dine farger teksthøyde inntil 144 mm med vår fullfarge blekkstråleskriver.

Merking med blekkstråleprinter.
Merking med laser.

Få tilsendt praktisk informasjon om hva GS1 Digital Link er, og hvilke fordeler det kan gi både produsenten og butikk/distribusjonsleddet. Det har ikke minst en svært positiv effekt på reduksjon av svinn.

.

.

Et utvalg fra vårt leveringsprogram til bedrifter innen kjøtt og kjøttforedling:

Kompetanse, erfaring, sikkerhet og garanti

Som en av de eldste aktører i bransjen har vi skaffet oss erfaring og kompetanse som står som sikkerhet og garanti for valg av korrekt utstyr/løsning samt sikker funksjonalitet og høy driftssikkerhet.  

Vi leverer også:
 • Etikettprintere og etiketteringsmaskiner for manuell, halvautomatisk og helautomatisk printing og påføring av alle typer etiketter
 • Helautomatiske, halvautomatiske og manuelle etikettpåsettere (dispensere)
 • Etiketter og fargebånd tilpasset krav som bransjen stiller
 • In line merkestasjoner for merking av pakkefilm i pakkeprosessen
 • Blekkstråleskrivere for bl.a. holdbarhetsmerking og prismerking!
 • Statistiske og dynamiske vekter (sjekkvekter) for bordplassering eller linjemontering
 • Metall detektorer, standard og røntgen
 • RFID-utstyr og -løsning
 • TempSpy temperaturlogging
 • Programvare for printere og komplette systemløsninger (LogiFlow)

Vår mangeårige erfaring sammen med vår ACT Funksjonsgaranti står som sikkerhet for optimal funksjonalitet og lavest mulig driftskostnader. Vårt utstyr og våre løsninger er å finne i små og store bedrifter landet rundt.

Er du ny produsent og usikker på hva som gjelder? Vi har samlet noen nyttige ressurser på vår FAQ-seksjon, som kan hjelpe deg i gang! Her kan du lese om merking av F-pak (forbrukerpakningen), D-pak (distribusjonspakningen), merking av allergener og mye mer.Kontakt oss for å se mer på hvilke merkeløsninger som passer til din bedrift:


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0