Standard for merking av F-pak

F-paken er produktforpakning du plukker ned fra butikkhyllen. Det er den minste enheten i logistikken.

Den vanligste merkingen vi gjør på F-pak, er produksjonsdato, best-før-dato (næringsmiddel og andre) og batchmerking (flere bransjer).

Best-før-dato og lignende
Når du skal merke datoer, produksjosnsted, batchnummer eller annet på en F-pak, så er det fire merkemetoder å velge blant: blekkstråleskriverlaserfolieskriver og etikett. I stolpen på høyre side kan du se eksempler.

Dersom du ønsker å vite mer om de forskjellige, kan du klikke på produktene nederst i artikkelen.

Standardisert med GS1
GS1 (Global Standard One) har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes  langs hele verdikjeden, og i mange flere bransjer enn opprinnelig.

Hvilken informasjon inneholder strekkoden?
En typisk strekkodestandard, er GTIN-13 (se nøkkelord). Dette er et GTIN-nummer som inneholder 13 tall, bygget opp av fire numre, f.eks. 70 5488 65870 3.

To første (70) = landkode
Fire neste (5488) = leverandørnummer
Seks neste (65870) = løpenummer
Det siste tallet (3) = kontrollsiffer.

Landkoden for Norge er alltid tosifret (70), men det finnes land som har tresifret landkode. I Norge tildeler vi leverandørnummer på både 4,5 og 7 sifre, da blir løpenummer/artikkelnummer henholdsvis 6,5 og 3 sifre (alltid totalt 13 siffer).

Eksempel:
70 LLLL AAAAAA K
70 LLLLL AAAAA K
70 LLLLLLL AAA K

Fordeler ved å standardisere merkingen på F-pak og D-pak
Gjennom registrere og kontrollere produksjon, distribusjon og lager med strekkoden, kan du øke effektiviteten, øke konkurransekraften og øke verdiskapningen. Dette kommer av at innlesing (telling) av produkter/F-pak, ytteremballasje/D-pak og paller, skjer ved å lese av strekkoden. Du sparer mye manuell arbeidstid. I tillegg er GTIN-strekkoden et krav ute i detaljhandelen, så markedet ditt kan vokse på bakgrunn av at du standardiserer merkingen av for eksempel F-pak .

Leverer du til dagligvarebransjen?
Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard, STAND005, denne lære mer inngående om på Stand.no (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).

Ønsker du mer informasjon om standard for merking?
F-pak, D-pak og T-pak er begreper vi i ACT Logimark stadig benytter. Samtidig er vi godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, så vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er leverandør og samarbeidspartner til Norsk Lastbærer Pool, og hovedpartner i GS1 Smart Centre.

KOM I GANG MED STREKKODER!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på ditt produkt, må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.Når du har fått ditt leverandørnummer, kan du begynne å opprette/tildele GTIN til dine produkter.

Nøkkelinfo
 1. GTIN: Global Trade Item Number 
 2. GTIN-13: Trettensifret nummer som brukes til å ditt produkt en unik ID.
 3. F-pak: Forbrukerpakning, enheten forbrukeren handler.
 4. D-pak: Distribusjonspakning, enhet med flere F-pak
 5. T-pak:  Pall

Dato- og produksjonsmerking med laser medisinbrett.

Kombinasjon etikett og blekkstråleskriver. Strekkoden, ingredienser etc står på etiketten, mens datomerkingen skrives med blekkstråleskriveren i produksjonen.

Eksempel på merking med folieskriver på plast. Her er all merking, inkludert produktnavn, skrevet med folieskriveren.

Kontakt oss hvis du har spørsmål knyttet til merking av F-pak


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0