Standard for merking av F-pak

F-paken er produktforpakning du plukker ned fra butikkhyllen. Det er den minste enheten i logistikken.

Den vanligste merkingen vi gjør på F-pak, er produksjonsdato, best-før-dato (næringsmiddel og andre) og batchmerking (flere bransjer).

Best-før-dato og lignende
Når du skal merke datoer, produksjosnsted, batchnummer eller annet på en F-pak, så er det fire merkemetoder å velge blant: blekkstråleskriverlaserfolieskriver og etikett. I stolpen på høyre side kan du se eksempler.

Dersom du ønsker å vite mer om de forskjellige, kan du klikke på produktene nederst i artikkelen.

Standardisert med GS1
GS1 (Global Standard One) har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes  langs hele verdikjeden, og i mange flere bransjer enn opprinnelig.

Hvilken informasjon inneholder strekkoden?
En typisk strekkodestandard, er GTIN-13 (se nøkkelord). Dette er et GTIN-nummer som inneholder 13 tall, bygget opp av fire numre, f.eks. 70 5488 65870 3.

To første (70) = landkode
Fire neste (5488) = leverandørnummer
Seks neste (65870) = løpenummer
Det siste tallet (3) = kontrollsiffer.

Landkoden for Norge er alltid tosifret (70), men det finnes land som har tresifret landkode. I Norge tildeler vi leverandørnummer på både 4,5 og 7 sifre, da blir løpenummer/artikkelnummer henholdsvis 6,5 og 3 sifre (alltid totalt 13 siffer).

Eksempel:
70 LLLL AAAAAA K
70 LLLLL AAAAA K
70 LLLLLLL AAA K

Fordeler ved å standardisere merkingen på F-pak og D-pak
Gjennom registrere og kontrollere produksjon, distribusjon og lager med strekkoden, kan du øke effektiviteten, øke konkurransekraften og øke verdiskapningen. Dette kommer av at innlesing (telling) av produkter/F-pak, ytteremballasje/D-pak og paller, skjer ved å lese av strekkoden. Du sparer mye manuell arbeidstid. I tillegg er GTIN-strekkoden et krav ute i detaljhandelen, så markedet ditt kan vokse på bakgrunn av at du standardiserer merkingen av for eksempel F-pak .

Leverer du til dagligvarebransjen?
Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard, STAND005, denne lære mer inngående om på Stand.no (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).

Ønsker du mer informasjon om standard for merking?
F-pak, D-pak og T-pak er begreper vi i ACT Logimark stadig benytter. Samtidig er vi godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, så vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er leverandør og samarbeidspartner til Norsk Lastbærer Pool, og hovedpartner i GS1 Smart Centre.

KOM I GANG MED STREKKODER!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på ditt produkt, må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.Når du har fått ditt leverandørnummer, kan du begynne å opprette/tildele GTIN til dine produkter.

Nøkkelinfo
 1. GTIN: Global Trade Item Number 
 2. GTIN-13: Trettensifret nummer som brukes til å ditt produkt en unik ID.
 3. F-pak: Forbrukerpakning, enheten forbrukeren handler.
 4. D-pak: Distribusjonspakning, enhet med flere F-pak
 5. T-pak:  Pall

Dato- og produksjonsmerking med laser medisinbrett.

Kombinasjon etikett og blekkstråleskriver. Strekkoden, ingredienser etc står på etiketten, mens datomerkingen skrives med blekkstråleskriveren i produksjonen.

Eksempel på merking med folieskriver på plast. Her er all merking, inkludert produktnavn, skrevet med folieskriveren.

Få tilsendt praktisk informasjon om hva GS1 Digital Link er, og hvilke fordeler det kan gi både produsenten og butikk/distribusjonsleddet. Det har ikke minst en svært positiv effekt på reduksjon av svinn.

.

.

Kontakt oss hvis du har spørsmål knyttet til merking av F-pak


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0