Standard for merking av D-pak

D-paken er den forpakning som butikken mottar produktene i. Den vanligste merkingen vi gjør på D-pak, er produksjonsdato, best-før-dato (næringsmiddel og andre) og batchmerking (flere bransjer), gjerne med etikett, men også med blekkstråleskriver.

GS1 (Global Standard One) har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes  langs hele verdikjeden, og i mange flere bransjer enn opprinnelig.

GS1 (Global Standard One) har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes  langs hele verdikjeden, og i mange flere bransjer enn opprinnelig.

GS1-standardene bruker strekkoden som informasjonsbærer. Strekkoden på en D-pak, printes som oftest på en etikett som appliseres før palletering, men den kan også skrives direkte på emballasjen med blekkstråleskriver.

Hvilken informasjon inneholder strekkoden?
En typisk strekkodestandard er GTIN-13 (se nøkkelord), dette er en GTIN-kode for F-pak/ produktpakningskode som inneholder 13 tall, bygget opp av fire numre, f.eks. 70 5488 65870 3.

To første (70) = landkode
Fire neste (5488) = leverandørnummer
Seks neste (65870) = løpenummer
Det siste tallet (3) = kontrollsiffer.

GTIN-13-koden tar du med deg over på D-paken. På D-pak og pall er det også tillatt med GTIN-14, da settes det en indikator (extention digit) foran landskoden:

Eksempel:
I 70 LLLL AAAAAA K
I 70 LLLLL AAAAA K
I 70 LLLLLLL AAA K

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å standardisere merking av D-pak?
Gjennom å registrere og kontrollere produksjon, distribusjon og lager med strekkoden, kan du øke effektiviteten, øke konkurransekraften og øke verdiskapningen. Dette kommer av at innlesing (telling) av produkter/F-pak, ytteremballasje/D-pak og paller, skjer ved å lese av strekkoden. Du minsker andelen manuelt arbeid. I tillegg er GTIN-strekkoden et krav ute i detaljhandelen, så markedet ditt kan øke på bakgrunn av at du standardiserer merkingen din.

Leverer du til dagligvarebransjen?
Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard, STAND, denne lære mer inngående om på Stand.no (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).

Ønsker du mer informasjon standard for merking?
F-pak, D-pak og T-pak er begreper vi i ACT Logimark stadig benytter. Samtidig er vi godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, så vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Smart Centre, og leverandør og samarbeidspartner til Norsk Lastbærer Pool.

NØKKELORD
 1. GTIN: Global Trade Item Number
 2. GTIN-13: Trettensifret nummer som gir ditt produkt en unik ID
 3. GTIN-14: Fjortensifret nummer som gir ditt produkt en unik ID
 4. F-pak: Forbrukerpakning, enheten forbrukeren handler
 5. D-pak: Distribusjonspakning, enhet med flere F-pak
 6. T-pak:  Pall

KOM I GANG!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på D-pak (og F-pak/pall), må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.
Når du har fått ditt leverandørnummer, kan du begynne å opprette/tildele GTIN til dine produkter.

D-pak er distribusjonsenheter med F-pak (forbrukerpakninger) som sendes i til butikkene.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med D-pakmerking


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0