Tre- og byggevarer

Produksjon og leveranser av byggevarer og trelast er i kontinuerlig vekst, og våre leveranser av merkemaskiner til denne delen av vår kundebase er blant de største og eldste hos oss. Leveranser av merkemaskiner, merkeløsninger og strekkodeløsninger til produsenter av byggevarer og trelast startet samtidig med vår etablering i 1990. Sammen med systemleverandører og partnere har vi utviklet utstyr og løsninger som tilfredsstiller krav fra enkel lengdemerking av trelast til komplette systemløsninger som styrer og kontrollerer hele produksjonsprosessen og logistikkjeden.
Oppgavene løses ved bruk av blekkstråleskrivere, laserskrivere, etikettskrivere og system integrering. I tillegg til merking i klartekst benyttes strekkoder og/eller

RFID-tags og -etiketter som informasjonsbærere

Vi har gjennom våre installasjoner skaffet oss kompetanse om driftsforhold og krav som stilles til utstyr og våre løsninger innen bransjen. Som total leverandør av programvare og maskinvare leverer vi utstyr og løsninger som merker, sporer og kontrollerer byggevarer og trelast i alle ledd fra produksjon, emballering, – til lagring, transport og handel.

Kompetanse, erfaring og standardisering

Som en av de eldste aktører i bransjen har vi skaffet oss erfaring og kompetanse som står som garanti for sikker drift og lave driftskostnader.
Som hovedpartner i GS1 leverer vi standardiserte løsninger som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til merking med strekkode og/eller RFID tags/etikett som informasjonsbærer.

Vi har vi fokus på å levere utstyr og løsninger som sikrer optimal merking og sporing gjennom verdikjeden, fra produksjon, lagring og transport og frem til byggherre/forbruker. Våre standardiserte løsninger er basert på GS1 spesifikasjoner og kan tilpasses små og store bedrifter. GS1 har tatt frem egne standarder som er nyttige for produsent, entreprenør og byggherre.

Digitalisering; QR-koder og RFID-teknologi er nødvendige verktøy

Digitalt styrt utstyr, og digitale løsninger gjennom bruk av strekkode- og/eller RFID-teknologi, er verktøy som sikrer krav som stilles til merking og sporing fra råvarestadiet til ferdig produkt når forbrukeren eller entreprenøren. Korrekt identifisering og lokasjon forenkles og sikres ved bruk av blant annet strekkodelesere og/eller RFID-lesere (stasjonære eller håndholdte). GS1 Digital Link er enkelt fortalt en løsning hvor en QR-kode fungerer som en «inngangsdør» til oppslagsverk og aktuell informasjon om produktet. Mulighetene er mange!

Ta en titt på filmene under her for eksempler på løsninger vi leverer:

LÆR MER OM CE-MERKING PÅ TRELAST

Få tilsendt praktisk informasjon om hva CE-merket er,
og hvilke produkter innen trelast som skal merkes.

.

.

Et utvalg fra vårt leveringsprogram til bedrifter innen tre- og byggevarer

Vi leverer også:
 • Etikettprintere og etiketteringsmaskiner for manuell, halvautomatisk og helautomatisk printing og påføring av alle typer etiketter og pakkelapper
 • Helautomatiske, halvautomatiske og manuelle etikettpåsettere (dispensere)
 • Etiketter og fargebånd tilpasset krav som bransjen stiller for ulike bruksområder
 • Blekkstråleskrivere for bl.a. lengdemerking, kvalitetsmerking og strekkodemerking; – inline monterte og håndholdte.
 • Laserskrivere for bl.a. lengdemerking, strekkodemerking og symbolmerking
 • Strekkode og RFID løsninger; – maskinvare og programvare
 • Programvare for printere og komplette systemløsninger (LogiFlow)
 • Systemløsninger med kommunikasjon med bl.a. Calwin

Vår mangeårige erfaring sammen med vår ACT Funksjonsgaranti står som sikkerhet for optimal funksjonalitet og lavest mulig driftskostnader. Vårt utstyr og våre løsninger er å finne i små og store bedrifter landet rundt. Vårt utstyr og våre løsninger kan kjøpes eller leies i vår avdeling ACT Maskinutleie.  


Kontakt oss for å se mer på hvilke merkeløsninger som passer til din bedrift:


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0