Ønsker du å bli fakturakunde? Send søknad her

Driftsavtale

Som et ledd i vårt arbeid med å sikre optimal driftstid til lavest mulig driftskostnader for våre kunder, har vi utviklet ACT Driftsavtale.

ACT Driftsavtale er utviklet sammen med noen av våre største kunder og brukere. Avtalens innhold og omfang bygger på erfaring når det gjelder drift og vedlikehold av industrielle merkestasjoner og logistikkløsninger.

Den er ment som et verktøy for å sikre og ivareta blant annet følgende forhold:

 • Maksimal funksjonalitet av det leverte utstyr til enhver tid
 • Lavest mulig driftskostnader
 • Lavest mulig kostnader på reservedeler og forbruksmateriell
 • Forutsigbare/avtalte kostnader
 • Reduserer sekundære driftskostnader ved driftsstans
 • Forlenget levetid på maskiner og utstyr
 • Løpende kommunikasjon og opplæring av bruker- og servicepersonell
 • VIP kundestatus som gir
  – Prioritert oppfølgning ved behov for akuttservice
  – Fri telefonsupport
  – Deltagelse i ACT Brukerforum
  – Fast mottagelse av ACT Portalen/ACT Newsletter

ACT Driftsavtale prises individuelt til hver kunde og avhenger av bl.a. forhold til det antall servicebesøk som bedriften krever forbundet med forebyggende / regulær service samt det krav til utrykningstid som bedriften krever forbundet med eventuelle behov for akuttservice.

ACT Driftsavtale setter bedriften i stand til å budsjettere eksakte kostnader forbundet med utstyret som er levert.

ACT inngikk den første ACT Driftsavtalen med en av sine største kunder i 1997 og har siden den gang gradvis inngått stadig flere slike avtaler med større og mindre kunder. Bakgrunnen er dokumentert lønnsomhet!

ACT Brukerforum arrangeres 3 til 4 ganger i året og er en møteplass for våre kunder innen en og samme bransje eller som brukere av samme maskintype/systemløsning. ACT Brukerforum annonseres på våre nettsider og registrerte deltagere informeres via e post.

Prosjektavdelingen

Vi har etablert egen prosjektavdeling som har som hovedoppgave å sikre at alle leveranser definert som et prosjekt leveres med avtalt funksjonalitet og til avtalt tid. Våre prosjektingeniører deltar normalt ikke i ordinært servicearbeid men vier all sin tid til prosjektrelatert arbeid.