Driftsavtale

Som et ledd i ACT Servicesenter arbeid med å sikre optimal driftstid til lavest mulig driftskostnader for våre kunder, har vi utviklet ACT Driftsavtale.

ACT Driftsavtale er utviklet sammen med noen av våre største kunder og brukere. Avtalens innhold og omfang bygger på erfaring når det gjelder drift og vedlikehold av industrielle merkestasjoner og logistikkløsninger.

Driftsavtalen sikrer og ivaretar følgende forhold:

 • Den er ment som et verktøy for å sikre følgende forhold:
 • Maksimal funksjonalitet av det leverte utstyr til enhver tid
 • Lavest mulig driftskostnader
 • Lavest mulig kostnader på reservedeler og forbruksmateriell
 • Forutsigbare/avtalte kostnader
 • Reduserer sekundære driftskostnader ved driftsstans
 • Forlenget levetid på maskiner og utstyr

Du får i tillegg:

 • Prioritert oppfølgning ved behov for akuttservice
 • Fri telefonsupport

ACT Driftsavtale prises individuelt til hver kunde. Prisen avhenger blant annet av antall servicebesøk bedriften krever for å sikre forebyggende og/eller regulær service, samt eventuelt krav til utrykningstid i forbindelse med akuttservice.

ACT Driftsavtale setter bedriften i stand til å budsjettere eksakte kostnader forbundet med utstyret som er levert.

ACT inngikk den første ACT Driftsavtalen med en av sine største kunder i 1997, og har siden den gang gradvis inngått stadig flere slike avtaler med større og mindre kunder. Bakgrunnen er dokumentert lønnsomhet!

ACT Brukerforum arrangeres 3 til 4 ganger i året og er en møteplass for våre kunder innen en og samme bransje eller som brukere av samme maskintype/systemløsning. ACT Brukerforum annonseres på våre nettsider og registrerte deltagere informeres via e post.

Harald Furuseth, ved slakteriet Furuseth AS, er godt fornøyd med å ha signert driftsavtale med servicekoordintor Tor Håkonsen i ACT Logimark.

Kontakt oss om driftsavtale for din bedrift


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0