Fisk, sjømat og fiskeforedling

Fiskerisektoren er blant Norges viktigste inntektskilder, og sysselsetter en vesentlig del av vår befolkning innen fiske, fiskeforedling, pakking, emballering, lagring, transport og salg. Landet rundt!

Vi i ACT Logimark har utviklet et bredt leveringsprogram tilpasset denne delen av vårt marked, og vi har gjennom våre mange installasjoner skaffet oss god kompetanse om driftsforhold og krav som stilles til vårt utstyr og våre løsninger. Som totalleverandør av programvare og maskinvare leverer vi utstyr og løsninger som merker, sporer og kontrollerer fisk, sjømat og fiskeprodukter i alle ledd fra fangst, slakting og pakking, gjennom lagring, transport og distribusjon frem til forbruker.

Kompetanse, erfaring, sikkerhet og garanti.

Som en av de eldste aktører i bransjen har vi skaffet oss erfaring og kompetanse som står som sikkerhet og garanti for funksjonalitet og driftssikkerhet.  

Ny standard for merking av fiskekasser.

Den nye standard for merking av fiskekasser NS 9405 ble publisert i 2020 av det europeiske standardiseringsorganet CEN.

GS1 har deltatt i utviklingen av den nye standard og samtidig implementert i sin standard GS 1 løsning dagens krav fra EU som omfatter merking identifisering og sporing av fisekasser.

Som hovedpartner i GS1, har vi tatt frem maskinvare og programvare som tilfredsstiller nevnte standard for merking av fisk og sjømat. Merkingen består av informasjon i klartekst og i 2D strekkode (Datamatrix).

Eksempel på merking av fiskekasser (Fotograf: GS1):

Fotograf: GS1

Merking med etikett og med blekkstråleskriver.

GS1 standardiserte merking gjøres normalt med etikett. Vi leverer etiketter i kvaliteter tilpasset denne type merking. Materialkvaliteten på etiketten er normalt i papir, men kan leveres også i plast materiale samt med lim for kjøl og frys. Til utskrift av og påføring av etiketten leverer vi printere, dispensere og etiketteringsmaskiner for manuell, halvautomatisk og helautomatisk påføring.

Til logo merking av fiskekasser i fullfarge og eventuelt til merking av Datamatrix kode leverer vi komplette merkelinjer for merking av din logo i dine farger teksthøyde inntil 144 mm med vår fullfarge blekkstråleskriver.

Et utvalg fra vårt leveringsprogram til bedrifter innen fisk og sjømat:

Vi leverer også:
 • Etikettprintere og etiketteringsmaskiner for manuell, halvautomatisk og helautomatisk printing og påføring av alle typer etiketter
 • Helautomatiske, halvautomatiske og manuelle etikettpåsettere (dispensere)
 • Etiketter og fargebånd tilpasset krav som bransjen stiller
 • Inline merkestasjoner for merking av pakkefilm i pakkeprosessen
 • Statistiske og dynamiske vekter (sjekkvekter9 for bordplassering eller linjemontering
 • Metall detektorer, standard og røntgen
 • RFID-utstyr og -løsninger
 • TempSpy temperaturlogging
 • Programvare for printere og komplette systemløsninger (LogiFlow)

Vår mangeårige erfaring sammen med vår ACT Funksjonsgaranti står som sikkerhet for optimal funksjonalitet og lavest mulig driftskostnader. Vårt utstyr og våre løsninger er å finne i små og store bedrifter landet rundt. Vårt utstyr og våre løsninger kan kjøpes eller leies i vår avdeling ACT Maskinutleie.  


Kontakt oss for å se mer på hvilke merkeløsninger som passer til din bedrift:


  Shopping cart0
  Du har ikke bestilt noe ennå!
  0