Hvordan tilfredsstille forbrukerens krav til merking av matvarer?

Europeisk myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har tatt tak i de krav som forbrukerne forventer skal gjelde for merking av mat og utarbeidet veiledning. Utgangspunktet er merking som blant annet «best før», batchmerking, holdbarhet etter åpnet produkt osv.

For mange produsenter av matvarer (næringsmidler) er korrekt merking en utfordring. Dette er forhold vi i ACT Logimark, som leverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking har arbeidet med i mer enn 30 år.

Produktet skal merkes på en måte som gir forbruker korrekt informasjon, men det er ofte begrenset plass til den merking som kreves. Dette henger samme med at produsenter av matvarer hele tiden har som mål å minimalisere bruken av emballasje av miljømessige og kostnadsmessige hensyn.

Dette er forhold som gir oss som leverandør av merkemaskiner utfordringer og vi har i senere år utvidet vårt leveringsprogram og utviklet løsninger for å tilfredsstille krav og ønsker som stilles både av produsenten, som er vår kunde; – og av forbruker.

Best før, ofte like god etter

Fellesnevneren for merking på F-pak (produkt), D-pak (emballasje) og T-pak (pall), er blant annet kravet til tydelig merking av holdbarhet, og vi vet at forbrukeren normalt velger bort et produkt som har kort holdbarhetstid. Da kan teksten, ofte like god etter, være nyttig informasjon. Dette er tilleggsinformasjon som våre merkemaskiner håndterer på en god måte fordi tekst og informasjon styres digitalt.

Vår erfaring forteller at det skal liten tilleggsinformasjon til i merkingen som gjøres for å gi bruker bedre og mer korrekt informasjon om både innhold og holdbarhet.

Som en innovativ aktør i bransjen føler vi at en av våre viktigste oppgaver er å informere våre kunder om de muligheter som dagens merkemaskiner gir. Spesielt fordi mange produsenter ikke er kjent med de muligheter og den fleksibilitet som en digitalt styrt merkemaskin har. 

Vi ser på produktets emballasje som en nyttig «informasjonsbærer» som i tillegg til «selgende tekst som logos og illustrasjoner» har som oppgave å formilde korrekt informasjon til bruker bl.a. i form av holdbarhet og innhold.

Vårt leveringsprogram som omfatter alle tilgjengelige merkemetoder som merking med blekk, etikett, laser og termotransfer-teknologi, – setter oss i stand til å løse selv de mest utfordrende oppgaver. Merkingen kan være i klar og tydelig sort farge og/eller i fullfarge (CMYK)

Merkingen er normalt leselig i klartekst sammen med dato og strekkode. Fordi vi også har løsninger som bygger på bruk av QR-koder; – som raskt kommuniserer med aktuelle oppslagsverk; – klarer vi normalt å løse de merkekrav som stilles selv på en begrenset flate.

Som hovedpartner av GS1 som har standardisert både skrekkoder og RFID-frekvenser, kan vi med trygghet råde våre kunder gjennom bruk av C-en i ACT som står for Consulting.

Vi hjelper produsenter og forbrukere til å skape den tydelighet og trygghet som kreves!


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0