Standard for merking av pall

Paller er en av de mest brukte lastbærerne, og det er utarbeidet bransjespesifikke standarder for merking av dem (som med F-pak og D-pak).

En europall måler 80 x 120 cm, og en halvpall måler 60 x 80 cm, og de kan leveres med eller uten karmer. Transportpaller produseres i tre, plast og hard papp (engangspaller for å redusere returtransport). For dagligvarebransjen finnes det en egen returordning for plastpaller som kan kan melde seg inn i (se Norsk Lastbærer Pool).

Identifisering og merking av pallen med Serial Shipping Container  Code – SSCC

SSCC-koden er den viktigste sporingskoden i verdikjeden. Til hver pall som er identifisert og merket med SSCC knyttes alle produkter som befinner seg på pallen, med full sporingsinformasjon (GTIN, batch/lot og holdbarhetsdato). Denne informasjonen sendes til kjøper i en EDI Pakkseddel.

Til høyre ser du en typisk palleetikett, SSCC-koden står nest øverst, og du finner den igjen i GLN-strekkoden nederst.

Her ser du oppbygningen av SSCC-nummer (lånt fra GS1):

Ønsker du mer informasjon standard for merking?
F-pak, D-pak og T-pak er begreper vi i ACT Logimark stadig benytter. Samtidig er vi godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, så vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Smart Centre, og leverandør og samarbeidspartner til Norsk Lastbærer Pool.

Bransjespesifikke standarder

GS1 Norge har lenker til bransjespesifikke merkestandarder for:

KOM I GANG MED STREKKODER!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på T-pak/pall (og F-pak/D-pak), må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.


Kontakt oss for pallemerking


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0