RFID – kontroll og effektivitet i praksis

RFID, radiofrekvensidentifikasjon (engelsk: radio frequency identification) blir stadig oftere benyttet i våre leveranser for å sikre kunden kontroll og effektivitet i produksjon, distribusjon og handel. Dette gjelder alle bransjer, og RFID-taggen erstatter i mange tilfeller strekkoden. Vi skal fortelle litt mer om hvorfor.

RFID versus strekkode

Strekkoden sikrer som regel optimal kontroll i alle ledd, fra produksjon til sluttkunde, men ikke alltid, fordi strekkoden krever et «synsfelt» for å bli lest og dekodet.

I noen prosesser er strekkoden uegnet, og åpner opp for bruk av RFID-teknologi. Produktet, emballasjen eller pallen merkes med en RFID-etikett eller en RFID-brikke, som fungerer som informasjonsbærer. RFID-taggens data/identitet leses trådløst (radiobølger) på kort eller lang avstand, avhengig av bruksområdet. Valg av radiofrekvens bestemmes også av aktuell applikasjon.

Snakk med oss om RFID

Vi i ACT Logimark leverte våre første løsninger basert på RFID-teknologi i 2005. Siden den gang har vi levert mange løsninger hvor vår RFID har sikret bedre kontroll og inntjening hos kundene. I senere tid har GS1 standardisert radiofrekvensen UHF (ultrahøy frekvens) som en global løsning innen logistikk og varehandel. Som hovedpartner av GS1, benytter vi som regel denne standarden i våre løsninger.

ACT Logimark har gjennom 30 år utviklet og tatt frem standardiserte og skreddersydde løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere til bedrifter innen de fleste bransjer i Skandinavia. Bruk av RFID teknologi er i senere tid blitt rimeligere gjennom standardisering av RFID-brikker og -tags samt egnet leseutstyr. Vi leverer alt fra enkle håndholdte RFID-etikett til komplette systemer i kombinasjon med vår egen software LogiFlow. Mange av våre leveranser bygger funksjonen på en kombinasjon av strekkode og RFID.

Kontakt oss hvis du ønsker å komme i gang med RFID i din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0