Strekkoder – hvordan lage strekkoder?

Strekkoder, eller barcode, er helt essensielt hvis du ønsker å selge dine produkter via butikk/detaljhandelen. Langt de fleste vil kreve til at produktene dine er merket med strekkoder som kan leses i varemottak, kanskje ved utplassering i butikkhyllen, og ikke minst i POS (salgsøyeblikket).

Strekkodene vi forholder oss til i hverdagen, er i all hovedsak GS1-strekkoder (Global Standard One). GS1 har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes langs hele verdikjeden, og i mange bransjer.

Strekkoder etter GS1-standard er det du vil ha

For å kunne bruke strekkoder etter GS1-standarden, må du søke GS1 Norway om et leverandørnummer. Dette har en liten søknadsavgift, og hvis du godkjennes, må du betale en liten sum i «abonnement» hvert år. Prisen bestemmes av bedriftens omsetning. Dette leverandørnummer er en viktig brikke i strekkoden GTIN-13 (tidligere EAN-13, se bildet til høyre), som er den vanligste strekkoden for produkter.
Hvilken informasjon inneholder strekkoden?
Strekkoden genereres av GTIN-nummeret, som inneholder 13 tall, bygget opp av fire numre, f.eks. 70 5488 65870 3.

To første (70) = landkode
Fire neste (5488) = leverandørnummer
Seks neste (65870) = løpenummer
Det siste tallet (3) = kontrollsiffer.

Leverer du til dagligvarebransjen?

Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard, STAND, denne lære mer inngående om på Stand.no (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).
Fordeler med å standardisere merkingen på både produkt og emballasje
Gjennom registrere og kontrollere produksjon, distribusjon og lager med strekkoden, kan du øke effektiviteten, øke konkurransekraften og øke verdiskapningen. Dette kommer av at innlesing (telling) av produkter/F-pak, ytteremballasje/D-pak og paller, skjer ved å lese av strekkoden. Du sparer mye manuell arbeidstid. I tillegg er GTIN-strekkoden et krav ute i detaljhandelen, så markedet ditt kan vokse på bakgrunn av at du standardiserer merkingen av for eksempel F-pak.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Norway Smart Centre.

Det du behøver for å skrive ut etiketter med strekkode:

KOM I GANG MED STREKKODER!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på ditt produkt, må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.Når du har fått ditt leverandørnummer, kan du begynne å opprette/tildele GTIN til dine produkter.

NØKKELORD
  1. GTIN: Global Trade Item Number 
  2. GTIN-13 (tidligere EAN-13): Trettensifret nummer som brukes til å ditt produkt en unik ID.
  3. STAND005: Egen standard for merking av produkter til dagligvarebransjen

.

Du kan gjøre mye kreativt med strekkoden din, så lenge du holder den intakt.

Hvordan ødelegge en strekkode? Jo, du må tette et mellomrom.

Kontakt oss hvis du har spørsmål angående strekkoder


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0