Hva er RFID?

RFID, radiofrekvensidentifikasjon (engelsk: radio frequency identification) er en metode for å lagre og hente data (sporing) ved hjelp av små enheter kalt brikker eller -tags.

En RFID-enhet kan være svært liten, som riskorn, og kan festes til, eller bygges inn i et produkt, et dyr eller menneske. RFID-enheten inneholder en antenne som gjør den i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender. Passive brikker/tags svarer med et svakt radiosignal og trenger ingen strømkilde, mens aktive brikker sender et kraftigere svarsignal (kan potensielt også nå over større litt større avstander) og behøver en strømkilde.

Kjente bruksområder for RFID er bomstasjoner, sporing, logistikk (kontainerterminaler, lagerstyring etc), detaljhandel (klær, elektronikk etc), pass, billettering, elektronisk betaling, varesikring/tyverialarm, evakueringssystemer, adgangskontrollsystemer og dyreidentifisering.

Hvordan kan du nyttiggjøre deg av RFID?

Før du setter i gang med et RFID-prosjekt, er det viktig at du har klart for deg hva du ønsker å oppnå. RFID brukes for å skape sporbarhet og å registrere enheter trådløst (det være seg i produksjonen, på lageret, i distribusjonen eller i butikken/på bibliotek, sykehuset e.a.). ACT Logimark kan hjelpe deg med å identifisere dine konkrete muligheter.

Gjør store besparelser med RFID

RFID-løsninger rigget på en smart og helhetlig måte, vil kunne spare deg både for en del unødvendige kostnader (kostnader som ofte ikke knyttet til verdiskapning), og det vil kunne spare deg og bedriften for en del plunder og heft. Rent konkret kan du kutte tid brukt på manuelle prosesser (som varetelling), svinn og rot i utstyr, elementer og/eller deler (se film om løsningen vår på BibloTøyen: her kan du finne igjen bøker, uansett hvilken kategori eller hylle barna har satt dem fra seg i).

Vi har mange solskinnshistorier om RFID, både fra Wilhelmsen Chemicals (se filmen under her), Toro, Scanflex og Norsk Lastbærer Pool.

Kontakt oss, vi ønsker å tilby den beste løsningen for deg

Vi leverer RFID-løsninger til mange bransjer og ledd i verdikjeden. Vi har både kompetansen, softwaren, utstyret/leverandørene og samarbeidspartnerne som skal til for å skape de gode og smarte løsningene.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Norway Smart Centre, og leverer løsninger i henhold til alle kjente standarder.

 

Fant du informasjonen du var ute etter?

ANVENDELSE

  • Butikk
  • Lager
  • Produksjon
  • Renovasjon
  • Bibliotek
  • Sykehus

 

 

 

Jeg ønsker at dere tar kontakt med meg for å hjelpe meg med å komme i gang, samt å utnytte RFID best mulig.