Fokus på miljø, bærekraft og digitalisering

I lys av krav som stilles til oss som leverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere, kommer vårt slogan Innovative Solutions/Innovative Løsninger, som vi har benyttet siden vår oppstart i 1990, stadig til sin rett.

Vilje og evne til å håndtere endringer i samfunnet har neppe vært viktigere enn nå, og vi i ACT Logimark har, som en av de eldste aktører innen vår bransje, lært oss å følge globale endringer tett. Dette gjelder først og fremst de klimatiske utfordringer hele planeten står overfor, men også den teknologiske utviklingen som er en kontinuerlig prosess. Vi er innovative i alle prosesser.

Utvikling av miljøvennlig blekk

Helt siden våre første installasjoner av blekkstråleskrivere for kontaktløs merking av produkter og emballasje i 1990, har vi hatt fokus på at våre selgere, teknikere og lagerpersonell skal ha god kunnskap om kjemikaliene og rensemidlene vårt utstyr benytter. Vårt databladkartotek ble digitalisert for flere år siden, og det oppdateres jevnlig. Det er dermed enkelt for våre medarbeidere å hente ut aktuelle og oppdaterte varedeklarasjoner når kundene eller vi selv har behov for det.

Tidligere var MEK-basert blekk (Metyletylklorid) det eneste tilgjengelige blekket på markedet. MEK-blekk er en blekktype som er enestående i forhold til vedheft, tørketid og slitestyrke, men det er ikke bra for miljøet og for den som betjener merkemaskinen. Dette var åpenbart et problem, og det har vært viktig å utvikle alternativer som tilfredsstiller krav, mål og ønsker for både HMS- og bærekraftarbeid ute i industrien.

Utviklingen har vært vellykket, og den har ført til at brorparten av våre installasjoner av blekkstråleskrivere i dag, benytter miljøvennlig blekk. Dette er gode nyheter for både operatøren og miljøet. Sammen med våre leverandører (produsenter) har vi bidratt med utprøving og testing i ulike miljøer og applikasjoner. Trolig er dette et beskjedent bidrag til arbeidet med å sørge for at planeten vår overlever, men som det heter, all monner drar.

Merking på forbrukerpakning for dagligvare, og merking på elementer for bygg og anlegg. God og riktig merking er helt essensielt for god sporbarhet og kontroll.

Bevissthet knyttet til etikettmaterialer

I vårt leveringsprogram inngår også etiketter og etiketteringssystemer, og i lys av krav om resirkulering, spesielt av emballasje, har vi utviklet et leveringsprogram av etiketter i materialer som matcher emballasjen som merkes. På den måten sikrer vi fullverdig resirkulasjon, og bidrar til at våre kunder skaper bærekraftighet i sine prosesser.

LogiFlow åpner muligheter for bedre sporbarhet, kontroll og mindre svinn

ACT Logimark startet i 1990 som en leverandør av ulike printere, blekkstråleprintere og etikettprintere, og vi tok tidlig plassen som en solid leverandør av merkemaskiner. Rundt tusenårsskiftet begynte vridningen mot digitalisering av bransjen vår for alvor, og vi erfarte at det eksisterte et behov for en solid og dynamisk software som kunne kommunisere både med merke- og kontrollutstyr og kundens ERP-system.

Dette førte til at vi i 2006 besluttet å etablere en egen avdeling for utvikling av programvare, og ved å tilby komplette systemløsninger, styrket vi vår posisjon i markedet ytterligere. Vår kundebase økte gradvis, og vi er i dag stolte over å kunne vise en kundeliste som rommer noen av de største og mest kravstore bedriftene i Norge.

Vår egenutviklede programvare LogiFlow, er snart tatt i bruk ved 100 industribedrifter og servicevirksomheter i Norge. LogiFlow styrer merkemaskiner og kontrollutstyr, og utfører i tillegg registrering og rapportering mellom utstyr og ERP-system (LogiFlow kommuniserer med alle ERP-systemer).

Konsekvensen av at kundene våre har fått bedre kontroll på elementer og prosesser i produksjon og/eller tjenesteyting, er færre feil og dermed mindre svinn – noe som igjen fører til direkte kostnadsbesparelser. I næringsmiddelindustrien har dette vært svært viktig, særlig med tanke på krav til sporbarhet og eventuelle tilbaketrekninger, men også byggevarebransjen og logistikkbedrifter har hatt enorme besparelser etter installasjon av LogiFlow for bedre kontroll.

Hovedpartner av GS1

ACT Logimark er hovedpartner av GS1, og hjelper våre kunder med strekkodemerking og eventuelt RFID-merking i henhold til GS1-standarder slik at emballasje og paller påføres merking som kan leses (dekodes) globalt. Vi vil på Holdbar 2023 demonstrere miljøvennlige og bærekraftige løsninger for merking. GS1 er svært sentral i en av disse løsningene.


Kontakt oss for å diskutere miljøvennlige løsninger for din merking.


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0