Halogen- og MEK-fritt blekk

ACT tilbyr en rekke halogen- og MEK-frie blekktyper til blekkstråleskrivere (CIJ) som gir den samme gode kvaliteten som andre blekk. Alle våre halogen- og MEK-frie blekk er kompatible med våre Linx blekkstråleskrivere.

Linxblekk

Vårt utvalg av halogen- og MEK-frie blekk har en sammensetning som:

  • er hurtigtørkende
  • passer til de fleste materialer
  • leverer merking av høy kvalitet

Halogener

De fleste halogener vil ved forbrenning (for eksempel destruksjon) avgi kjemikalier som kan være skadelige ved at de slipper giftige og etsende gasser ut i miljøet.

Methyl Ethyl Ketone (MEK)

Fargeløs, flyktig og svært brannfarlig væske med en fruktig lukt som ligner på aceton. MEK har en rekke bruksområder innen industrien, spesielt som løsemiddel for blekk og lim.

Halogener

Halogener er gruppe 17 i det periodiske system, og omfatter fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I) og astatin (At). Av disse er klor og brom de vanligste.

De fleste halogener vil ved forbrenning (for eksempel ved destruksjon av emballasje ved slutten av produktets livssyklus) avgi kjemikalier som kan være skadelige ved at de slipper giftige og etsende gasser ut i miljøet.

MEK (Methly Ethyl Ketone)

MEK (Methyl Ethyl Ketone), også kjent som 2-butanon, er en fargeløs, flyktig og svært brannfarlig væske med en fruktig lukt som ligner på aceton. MEK har en rekke bruksområder innen industrien, spesielt som løsemiddel for blekk og lim.

I motsetning til halogener, akkumuleres ikke MEK i miljøet, men MEK kan ha negative effekter på dem som utsettes for det regelmessig i lange perioder. MEK i luften kan forårsake irritasjon i hud, øyne, nese og svelg, og kan forårsake tetthet i brystet. Bedrifter som benytter MEK-blekk er pålagt å følge HMS-retningslinjer for å holde sine arbeidere trygge.

Vi tilbyr en rekke MEK-frie blekk med god heft og klarhet.


Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om vårt miljøvennlige blekk:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0