Boblende glede på Lillestrøm

God og hyggelig stemning = God og hyggelig brus?

Jazzmusikken strømmer ut i butikklokalet, og smilende fjes ønsker meg velkommen. Det er veldig koselig å komme inn til Roma Mineralvannfabrikk. Lokalet er pyntet med julelys, og Fredrik Bergersen Klemp (4. generasjon) tilbyr smaksprøver på julebrus. Asina står skinnende og rank på pallen sin, i splitter ny PET-flaske og med redesignet etikett.

Bergersen Klemp er entusiastisk og ivrig når han forteller om bedriften, og jeg går derfra med følelsen av at disse hyggelige menneskene, som traller og plystrer jazz mens de jobber, de må lage god brus!

I følge daglig leder Marianne Bergersen (3. generasjon i familiebedriften) fungerer samarbeidet veldig bra. ACT Logimark har et langt og godt leverandørforhold til Roma Mineralvannfabrikk. Det er mange år siden vi leverte vår Linx Blekkstråleskriver for merking av flaskene på tappelinjen, og vi er stolte av at de i høst valgte oss på nytt når behovet for softwareløsning kombinert med etikettering (print & apply) kom.
Salgssjef Espen Øverbø forteller at det er utviklingsavdelingen i ACT som skal ha mye av æren for at vi fikk denne leveransen og installasjonen.
«Vi har levert gode løsninger til Roma fra dag én, men når man skal levere print & apply-systemer som skal snakke med ERP-systemet, så må man ha en software å basere kommunikasjonen på. Det eksisterer ingen skreddersydde applikasjoner til dette formålet, så man er avhengig av å kunne sette det opp selv. Med vår modulbaserte plattform ACT LogiFlow på plass, kunne utviklingsavdelingen tilpasse kommunikasjonsmodulen til Romas krav og behov.»

ACT Logiflow styrer etiketteringsløsningen. Medarbeideren taster inn varenummeret på den drikken som skal produseres, og da hentes data fra ERP-systemet automatisk til etiketten.

Krevende miljø

I en mineralvannfabrikk blir det naturlig nok en del sukker og kliss. Det er derfor helt nødvendig at maskiner tåler å bli spylt med vann som holder både høy temperatur og høyt trykk. Linx blekkstråleskriveren har kabinett som tåler dette.

Riktig etikettering bidrar til god logistikk

Skal man levere varer til de store kjedene, er det er viktig at merkingen er riktig og tydelig. Dette bidrar til at varehåndteringen blir enklere, og feilkildene færre for lager og transport.

Under: Linx blekkstråleskriver merker alle flasker på Roma med batch og best-frø-dato.

Ny returordning krever stor evne til omstilling

Marianne Bergersen forteller at det har vært et krevende år for en liten mineralvannfabrikk. Da det ble etablert ny returordning med resirkulerbare PET-flasker, måtte Roma foreta en stor økonomisk omstilling. De har valgt å krumme ryggen og jobbe hardt, og selv om det på ingen måte er en enkel bransje de operer i, klarer de å differensiere seg i markedet ved å legge vekt på at de er en tradisjonsrik, lokal og hyggelig leverandør av mineralvann.

Dette gjennomsyrer bedriften fra de gode gamle reseptene til at yngre generasjoner kommer inn i driften og jobber sammen med de eldre, og ikke minst understrekes det i deres grafisk uttrykk.

Under: En produksjon er ferdig. Produksjonssjef Morten Bergersen Jr. (3. generasjon) er i ferd med å spyle og rengjøre anlegget.

Skriv til oss hvis du ønsker råd for å komme i gang med automatisk merking i din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0