RFID-løsninger for alle bruksområder

Som hovedpartner i GS1, leverer vi strekkode- og RFID-løsninger basert på  GS1 globale standarder. Dette sikrere at strekkoden og/eller RFID-taggen leses og verifiseres verden over. Standardisering av strekkoder og RFID-frekvens har gjort vårt utstyr og våre løsninger rimeligere og mer tilgjengelig enn tidligere. Vi er totalleverandør av strekkode- og RFID-løsninger, og leverer programvare, håndholdte og stasjonære strekkode- og RFID-lesere tilpasset alle bruksområder samt programvare.

Våre første RFID-installasjoner utførte vi i 2006 innen byggevaresektoren. I dag leverer vi RFID løsninger til alle bransjer.

RFID-etiketter, brikker og tags til alle miljø og bruksområder

Vi lagerfører RFID-etiketter i standardstørrelser, og leverer på bestilling RFID-etiketter i alle format, kvaliteter og volum. Vår produksjon av RFID-etiketter i store volum påvirker våre priser positivt.  Trolig er våre priser på RFID-etiketter (og vanlige etiketter) blant de rimeligste i markedet. Kontakt oss for forslag og tilbud.

Eksempler på RFID-løsninger

Våre leveranser av utstyr og løsninger basert på RFID-teknologi bygger på samarbeid med noen av de største og mest erfarne produsentene i verden. På denne måten er vi trygge på at våre leveranser alltid tilfredsstiller de krav som stilles til funksjonalitet ved bl.a. høy og lav temperatur, kraftige fysiske påkjenninger, høy fuktighet, sterke vibrasjoner, innkapsling i bl.a. plast, tre og betong m.m. Vi løser oppgaver innen alle bruksområder.


Merking og sporing av stålcontainere

En av våre leverandører har utviklet en spesial RFID-brikke som benyttes til blant annet merking og sporing av ølfat, gassbeholdere og andre containere i stål. Kontakt oss for prøve.

Enkle å montere, tåler kraftig vaskeprosesser, vibrasjoner i transporten og kan tilpasses definerte behov. Vår egen programvare LogiFlow, kan kommunisere med bl.a. overstyrende EPR-system og skape kontroll og rapportering gjennom alle ledd fra fylling/tapping og frem til endepunkt.


RFID og strekkode i samme løsning

Flere løsninger, spesielt innen byggevarebransjen, består av et samspill mellom den 2-dimensjonale strekkoden QR, og RFID-brikken. Med våre etikettprintere kan vi merke hver enkelt RFID-brikke med en fast QR-kode inneholdende aktuell informasjon.  

I samarbeid med Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF har GS1 Norway laget en veileder for GTIN (strekkode/QR-kode/RFID) for byggenæringen. Dette er en veileder vi slutter oss til og buker i våre løsninger.


Løsninger for vaskeri- og tekstilsektoren

Til venstre Nedfor viser vi RFID brikker og tekstil tags som benyttes til å holde orden på bl.a. tøy og tekstiler gjennom vaskeprosessen. Vi leverer totale løsninger for denne type bruk.  


Kontakt oss for å diskutere om du kan nyttiggjøre deg RFID i din produksjon.


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0