Kunstig intelligens til fordel for industrien?

Vi er fascinert av hastigheten kunstig intelligens (AI/KI) utvikles i, og vi er overbevist om at dagens næringsliv må bli kjent med kunstig intelligens for å være konkurransedyktige i morgendagens marked.

Ifølge regjeringen.no kan kunstig intelligens defineres som systemer som «utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål.». KI har mange underkategorier, inkludert maskinlæring og dyp læring.

Optimalisere produksjon, øke effektivitet og redusere kostnader

Effektivitet er en kjernefaktor for enhver produserende industri. Ved å implementere kunstig intelligens kan bedrifter automatisere og optimalisere produksjonsprosesser på en måte som aldri tidligere har vært mulig. KI kan analysere store mengder data i sanntid, identifisere mønstre og sammenhenger, og gi verdifulle innsikter for å forbedre produktiviteten. Ved å ta i bruk avanserte algoritmer og prediktiv analyse kan KI forutsi og forebygge feil og nedetid, optimalisere produksjonsplanleggingen og redusere kostnadene. Dette resulterer i en mer effektiv og lønnsom drift.

Kunstig intelligens gir produserende industri utallige muligheter til å forbedre effektiviteten, redusere klimapåvirkningen og bekjempe svinn. Ved å ta i bruk KI-baserte systemer kan bedrifter oppnå en mer effektiv og bærekraftig drift.

Det er en økende bruk av kunstig intelligens i produksjonsprosesser og forsyningskjeder. Berørte områder er for eksempel utarbeiding av prognoser, dynamisk planlegging, forbedret effektivitet og bærekraftig produksjon og logistikk, og det gjelder for globale selskaper, SMB-er og startups innen utstyrsproduksjon.

Nemonoor sin nettside (nasjonalt senter for kunstig intelligens, partnere er Sintef, Digital Norway, Nora, IFE, ÅKP, NTNU, Norway Health Tech, Smart Innovation Norway) kan vi lese at KI brukes i flere deler av produksjonsverdikjeden, på applikasjoner som prediktivt vedlikehold, datasyn og bildebasert QA/ND, droner og sensorer, fjern- og autonome operasjoner, cobot/robot-drift, språk-interaksjon og maskingrensesnitt og digitale tvillinger.

Kunstig intelligens kan bidra til å redusere klimapåvirkningen fra produserende industri

Svinn er en annen utfordring som kunstig intelligens kan adressere. Ved hjelp av avanserte datasynsalgoritmer kan KI-baserte systemer gjenkjenne defekte produkter eller avvikende kvalitet i sanntid. Dette gjør det mulig å fange opp feil tidlig i produksjonsprosessen, minimere kasserte produkter og redusere avfall. I tillegg kan KI forutsi og optimalisere lagerbeholdning og forsyningskjeder for å redusere overproduksjon og unødvendig svinn. Dette bidrar ikke bare til økonomiske besparelser, men også til en mer bærekraftig ressursbruk.

I tillegg har kunstig intelligens potensialet til å redusere klimapåvirkningen fra produserende industri. Ved å bruke KI-baserte systemer kan bedrifter overvåke og optimalisere energiforbruket, redusere utslipp og effektivisere ressursbruk. Algoritmer kan analysere og optimalisere produksjonsprosesser for å minimere energitap og unødvendig avfall. Videre kan KI-baserte løsninger for miljøovervåking bidra til å oppdage og håndtere miljømessige risikoer og avvik på en rask og presis måte. Gjennom smart bruk av kunstig intelligens kan industrien spille en viktig rolle i å redusere sin klimaavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Hva kan forbedres med KI i din bedrift?

Se en TED talk eller to for inspirasjon, og inviter med deg kolleger på en hjernemyldring. Knekk ut noen gode ideer til hvordan dere kan anvende KI i deres bedrift for å forbedre prosesser, produkter eller kommunikasjon. Det trenger ikke være jordnært og realistisk, dere skal drømme stort og høyt, og tenke utenfor tradisjonelle rammer. Analyser og businesscaser kan dere se på senere. Husk at noe av det som er vaner og automatikk i 2028, kanskje ikke tenkt ut enda…

Konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo, mener at norsk næringsliv har mye å gå på når det kommer til å dele data og kompetanse på tvers av bransjer og sektorer, og at kunstig intelligens har potensialet til å redusere globale utslipp med en femtedel innen 2030. Et springende punkt, er at næringslivet kommer på forskningsfronten.

Meld deg på ACT Åpent hus med fagseminar den 27. september, der kommer Sintef Digital for å snakke mer om maskinlæring og fordeler for produserende industri!


Kontakt oss hvis du ønsker å diskutere idéer om KI knyttet mot merking og kontroll på din arbeidsplass, vi lover å ha et åpent sinn!    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0