Forsegle esken med etikett

Trygghet for kunder og leverandører

Om du produserer og pakker medisin, mat eller kosmetikk, ønsker sluttkundene dine å være sikre på at de kjøper trygge produkter som ikke har blitt åpnet av andre. Forsegling av emballasjen er en enkel og visuell måte å forsikre kundene på, og det bidrar til å hindre at uvedkommende åpner pakningene, og for eksempel forurenser/ødelegger produktene. ACT Logimark leverer både etiketteringsmaskin og etiketter til formålet, les mer her; Geset 214 og etiketter.

For at farmasøyter, helsepersonell og forbrukere lett skal kunne gjenkjenne om et produkt har blitt åpnet og/eller tuklet med, må emballasjen være synlig og irreversibelt skadet når den først blir åpnet. Det er her sikkerhetsetiketter, mer nøyaktig «tamper evident»-etiketter (direkte oversatt: tuklesikre), kommer inn.

Selv om metoder som cellofan-innpakning, liming eller spesielle brettprosedyrer kan brukes til dette formålet, er bruk av etikett et enda bedre valg: applikatorene kan enkelt integreres i det eksisterende produksjonsmiljøet. Dermed kan høye kostnader for ny emballasje og ombygging av emballasjelinjen spares.

Tamper Evident-etiketter forsegler emballasjen automatisk

En etikettapplikator kan enkelt integreres i eksisterende produksjonslinjer. Vår plassbesparende, effektive og robuste forseglingsapplikator ble konstruert for å applisere etikettene på den mest praktiske måten. Den pakker enkelt etiketten rundt hjørnekanten av emballasjen, for eksempel.

Selv om du ikke ser behovet for å forsegle emballasjen din for å hindre at produktet blir tuklet med, så kan dette fortsatt være den perfekte løsningen for deg: Noen av kundene våre bruker ganske enkelt maskinen til å automatisk forsegle esken/emballasjen i steden for å teipe manuelt.

Tamper evident-etikett

For effektiv indikering på (og forebygging av) sabotasje, må etikettene etterlate enten en skadet perforering eller synlige rester på pakken når den er åpnet.

Det finnes flere varianter etikettyper:

  • Papiretiketter som indikerer manipulering ved at de blir revet i stykker eller delamineres
  • Voidetiketter: Når etiketten fjernes, blir limet synlig ødelagt og en skjult advarsel eller mønster vises i limrestene på pakken (se bildet nedenfor).
  • Selvødeleggende etiketter: Når man forsøker å løsne etiketten, blir det øvre materialet ødelagt og etterlater etikettfragmenter som er svært vanskelig å fjerne fra emballasjen.
  • Perforerte etiketter: Når pakken åpnes, ødelegges etiketten synlig langs perforeringslinjen.

Kontakt oss for mer informasjon eller pristilbud:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0