Åpent Hus med seminar 27. september


Årets mest spennende fagseminar om Kunstig intelligens for produserende industri?
Noen av de skarpeste digitale hodene fra Sintef, GS1 og Digital Norway kommer for inspirere deg og din bedrift til å prestere enda bedre ved å ta datadrevne beslutninger. La deg inspirere deg til å ta skrittet inn i en mer effektiv, bærekraftig og innovativ fremtid. Se program nedenfor.

Minimesse med nyheter og smarte løsninger
Vi er svært stolte av våre leverandører, som alle er blant de ledende i verden på sine områder.


Dato: Onsdag 27. september 2023
Kl: 08:30 til 16:00
Sted: ACT Logimark AS, Industrivegen 9, 2069 Jessheim.

Pris: kr. 0,- (bindende påmelding).

Målgruppe: Produserende industri. Ledelse innenfor drift, logistikk, IKT og operasjonelle brukere


Agenda fagseminar

Digitalisering i Norsk Vareproduksjon
Sintef Manufacturing

  • SINTEF Manufacturing: Hvem er vi? Hva er formålet vårt? Hvilke problemstillinger jobber vi med?
  • Industri 4.0 og smart produksjon: Teknologier og konsepter. Katapult-ordningen og MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center)
  • Norge i verden: Hva gjør vi bra og hva kan vi lære av andre?
  • Eksempler fra tidligere og pågående prosjekter.

 v/Torbjørn Leirmo og Olga Ogorodnyk
Forskere, digital produksjon i avdeling for industrielle økosystemer, Sintef Manufacturing AS


Verdiskapning med kunstig Intelligens
Sintef Digital

Hva er kunstig intelligens? Hvordan kan vi bruke den til å skape verdi i industrielle sammenhenger? Og hvorfor kan vi ikke bare bruke ChatGPT? Gjennom eksempler fra norsk industri ser vi på muligheter og utfordringer for teknologien som alle snakker om (og med), men få faktisk bruker.

v/Signe Riemer-Sørensen, Forskningsleder Sintef Digital AS


Hvordan dekke morgendagens krav til dokumentasjon og informasjon med 2D-koder?
GS1 Norway

Myndigheter og forbrukere krever stadig mer dokumentasjon og informasjon om produktene som er tilgjengelige på markedet. Dette stiller strengere og strengere krav til verdikjeden, hele veien fra produsent til forbruker. For å få til dette på en enkel, økonomisk og bærekraftig måte er standardisering løsningen.


GS1 har utviklet og forvaltet strekkoder som brukes innen produktidentifikasjon og varehandel i 50 år – når er tiden inne for å gjøre seg klar for de neste 50 årene. 2D-koder med utvidet informasjonsinnhold som lenker til digital informasjon er svaret på hvordan vi skal få til dette.

 v/Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst, GS1 Norway


LogiFlow, fremtidens PES-software – ACT Logimark

Digitalisering og automatisering av prosesser og oppgaver i fabrikken med LogiFlow som kommunikasjonssentral.

v/Sven Thorsen, Utviklingssjef ACT Logimark AS


Hvordan komme i gang med bruk av data og digitale teknologier? NemoNoor og Digital Norway

Data, digitale teknologier, og kunstig intelligens. Hvordan henger det egentlig sammen, og hvor kan vi henvende oss for å få hjelp til å komme i gang. Eirik snakker om to initiativ som er gode startsted.

Digital Norway er et selskap som lager og gjør tilgjengelig (gratis) kurs for små og mellomstore virksomheter som ønsker å få kunnskap om temaene i eget tempo, og Nemonoor er et større prosjekt der flere partnere har gått sammen for å tilby kunnskap og veiledning for å hjelp virksomheter med å ta i bruk data og kunstig intelligens. Eirik vil også gi noen eksempler på hvordan andre norske virksomheter har tatt i bruk kunstig intelligens.

v/Eirik Andreassen, Leder Digital Norway og Nemonoor


Automasjon for alle – Norsk Cobot Senter

Automatisering av oppgaver og prosesser er enkelt med små samarbeidende roboter (coboter). En Cobot behøver ikke sikring, og de er svært enkle å prorammere. Lær om cobotteknologien.

v/Kjell Sæther, Daglig leder Norsk Cobot Senter AS


.Minimessen vil by på utstyr fra følgende produsenter:Kort om våre eksterne foredragsholdere

Sintef Digital, om kunstig intelligens i industrien

I 70 år har SINTEF Digital levert banebrytende produkter og teknologier. Fra den første norskbygde datamaskinen til kunstig intelligens og verdensledende 3D-kameraer til industrien. Deres forskning har gitt Norge GSM-teknologien og bidratt til flerfaseteknologien som brakte oljen til land. De har kunnskapen om hvordan digital transformasjon kan styrke næringslivet og det offentlige, og de leverer de beste løsningene til helsesektoren. Det unike mangfoldet i kunnskapen gir deres kunder forskning som styrker dem i både det nasjonale og globale markedet.

Sintef vil presentere det siste innen KI-teknologi og inspirere til anvendelse i produserende industri. De vil dykke ned i maskinlæring, datasynsteknologi og automatisering som kan forbedre produksjonsprosesser. Gjennom deres foredrag vil du få en dypere forståelse av hvordan KI kan øke effektiviteten, redusere klimapåvirkningen og bekjempe svinn i industrien.

GS1 Norway

GS1 Norway er en nøytral, not-for-profit, FN-godkjent NGO, som utvikler åpne standarder som brukes på tvers av alle bransjer og sektorer. 

De er kjent over hele verden for strekkoden som vi ser på alle produkter i varehandelen. GS1 utvikler og vedlikeholder de globale standardene som brukes for å koble det fysiske produkt til den digitale tvillingen av produktet, gjennom digitale produktdata koblet til nummeret i strekkodene.

Deres standarder bidrar til at hele verden snakker det samme, digitale språk. Standardene bidrar til både standardisering og digitalisering av produktdata. Det muliggjør bedre kontroll og mer effektiv vareflyt, bedre kvalitet på produktinformasjon og ikke minst sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

GS1s medlemmer representerer alle ledd i verdikjeden fra detaljister, distributører, produsenter og markedsplasser. Vi har lang erfaring med å utvikle standarder drevet av behovet i ulike bransjer. 

GS1 Norway er del av den globale GS1-organisasjonen, men eid og styrt av våre medlemmer i Norge. 

GS1 vil dele innsikt om GS1 Digital Link, den nye standarden som muliggjør enhetlig identifikasjon og kobling av produkter og data på tvers av hele verdikjeden. Med deres foredrag vil du lære hvordan GS1 Digital Link forbedre sporbarheten, effektiviteten og nøyaktigheten i logistikk og distribusjon.

Sintef Manufacturing

SINTEF Manufacturing er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. De kombinerer kompetanse med bransjekunnskap, for å løse komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for sine kunder. De har cirka 90 ansatte, og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss. I tillegg har vi ansatte i Trondheim, Stavanger, Ålesund og Horten.

Forskningsområdet Industrielle økosystemer ved Sintef, utvikler forskningsbaserte løsninger i samarbeid med produksjonsbedrifter på innovasjon og utvikling, teknologiimplementering og drift. De utvikler kunnskap og løsninger for konkurransedyktig og bærekraftig norsk industri.

Vareproduserende bedrifter må nå forholde seg til store endringer med digitalisering eller implementering av Industri 4.0, og økt fokus på bærekraftig produksjon og hvordan oppnå FNs bærekraftsmål. Sintef Manufacturing Industrielle økosystemer har spisskompetanse på Industri 4.0 gjennom deltagelse i store forskningsprosjekter i EU og Norge, og leder EU sin plattform for zero defect manufacturing.

Norsk Cobot Senter

Norsk Cobot Senter ble etablert for å løse enkelte utfordringer hos norske produksjonsbedrifter. De visste at det fantes mange gode automasjons- og robotikk-bedrifter i landet, men samtidig erfarte de at norsk produksjon er «gammeldags» og manuell.

NCS ønsker å gi skyv for å vekke produksjonsbedriftene og samtidig gi automasjons- og robotikk-aktørene mer arbeid. NCS jobber i dag med å informere bedrifter om hva som kan gjøres med coboter fra Universal Robots. NCS er fra august 2021 også distributør for Kawasaki Robots i Norge.

Gjør som Orkla og Hey’di, bruk merkeutstyret og LogiFLow til datainnhenting og rapportering.
Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0