Hvordan merke emballasje for riktig kildesortering?

Alle bedrifter som sender emballerte produkter ut i markedet, er forpliktet til å bidra til at emballasjen resirkuleres. En enkel måte å gjøre dette på, er å merke emballasjen med hvordan den skal sorteres (glass, metall etc), du kan benytte piktogrammene som du kan laste ned på denne siden.

Alle bedrifter som sender emballerte produkter ut i markedet, er forpliktet til å bidra til at emballasjen resirkuleres. En enkel måte å gjøre dette på, er å merke emballasjen med hvordan den skal sorteres (glass, metall etc), du kan benytte piktogrammene som du kan laste ned på denne siden.

Piktogrammer hjelper mottaker

Hvis du merker emballasjen din med piktogram for sortering, gir du mottaker en ekstra påminnelse om sortering, og dermed bidrar du til å øke mengden riktig sortert emballasje. Dersom du er medlem i Grønt Punkt Norge, bør emballasjen også merkes med med Grønt Punkt-symbolet, for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag og dermed tatt miljøansvar i et godkjent retursystem.

De nye piktogrammene til bruk på emballasje er de samme merkene som fortløpende kommer på alle avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner. De erstatter tidligere piktogrammer og avfallssymboler. De nye merkene er basert på de danske, som ble utviklet i 2017. For å sikre en felles nordisk merkestandard, er de norske piktogrammene designet i de samme fargene, og utformingen ligger tett opptil de danske merkene. Nye emballasjemerker er tverrfaglig forankret i retur- og avfallsbransjen, ledet av Avfall Norge og Loop.

Resirkulering av emballasje

Kvadratiske merker

De nye merkene er kvadratiske, og gir således større plass til illustrasjonen enn de gamle trekantede, dette bidrar til tydeligere merking. De nye piktogrammene er testet på brukere, og testene viser at de gir høy umiddelbar forståelse. Dette er svært positivt da det vil øke forståelsen for returordningene, og vil hjelpe oss med å nå ambisiøse gjenvinningsmål.

Piktogrammene er anbefalinger, og er ment som hjelp til hvordan emballasjen skal kildesorteres. Bruken av de nye piktogrammene eller annen markedsføring som kommuniserer gjenvinnbarhet er produsentens ansvar.


Veiledning for merking

Under her ser du anbefalt minste størrelse på piktogrammet, eksempel på forklarende tekst og at merkene kan brukes i svart/hvit. Merk at det skal aldri legges tekst i selve firkanten. Link til font og ytterligere veiledning finner du ved å kontakte Grønt Punkt Norge.

Anbefalt minste størrelse:
Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (min. 6 mm).

Farger
Merkene skal fortrinnsvis brukes med riktig farge, men er tilgjengelig i sort og hvit.

Tekst:
Du bør bruke en forklarende tekst i tillegg til Grønt Punkt-merket og piktogram. Benytt fonten Inter eller annen font som brukes på emballasjen.
Det skal aldri legges tekst i selve firkantenLink til font (lenken er hentet fra Grønt Punkt Norge sine sider).

Innholdet og filene på denne siden er tilrettelagt av Grønt Punkt Norge

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med merking


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0