RFID-løsninger

ACT Gruppen har i flere år levert RFID løsninger og har levert utstyr og løsninger til flere produksjonsbedrifter. Vi har et bredt spekter av brikker og tags, i tillegg til antenner og basestasjoner. ACT er også en aktiv partner i RFID Innovasjonssenter AS hvor man har som mål og være med å utvikle og prøve ut nye løsninger innen teknologien.

Hva er RFID?RFID teknologien bygger på at informasjonsbæreren; en RFID tag – som kan være aktiv eller passiv – «bærer» med seg informasjon som «skrives» inn i taggen via radiobølger, og som leses ved hjelp av en RFID leser. RFID tags eller brikker, produseres i dag i mange ulike format og i ulike “kapslinger”. RFID løsninger bygger på bruk av ulike radiofrekvenser. GS1 har på mange måter standardisert den såkalte UHF normen, og vi i ACT leverer de flest av våre RFID løsninger basert på frekvensen som har fått navnet EPCIS. RFID tags og brikker finnes i dag til alle tenkelig bruksområder.

Last ned

Kan kontaktes på e-post
Kan kontaktes på telefon
Jeg har lest og godkjent Personvernreglene*