Visuell pallekontroll rulles ut i Bama

LogiFlow Vision fra ACT Logimark, ser og husker for deg!

Kan systemet huske nøyaktig hvor mange kasser bananer eller blomster det sto på pallen da den forlot lageret? På tross av at varer skannes før de legges på pallen, så skjer det menneskelig feil. Her kan du lese om den smarte løsningen Bama Dagligvare ruller ut på lager etter lager.

Bama Dagligvare opplever i blant at det er avvik mellom rapportert innhold på pall fra lagersystemet, og rapportert innhold på pall ute hos kunde (butikkene). Avvikene kan være reelle, eller de kan oppstå fordi det blir plukket av en pall som ikke har blitt registrert i varemottak. Det siste skjer gjerne i all hast fordi en kunde venter ute i butikken.

Uavhengig av hva som er årsaken til avvikene, fører de til unødig ressursbruk for å nøste opp i hva som har skjedd, og ikke sjelden får leverandøren «bevisbyrden».

FOTOGRAFISK HUKOMMELSE PÅ LAGERET

Da Bama Dagligvare ønsket å sette inn tiltak for å begrense avvikene, tok de kontakt med ACT Logimark. ACT har lang erfaring med utvikling av løsninger og systemer for kontroll langs verdikjeden i nær sagt alle bransjer, og har løsninger bestående av både software og hardware.

For å løse Bamas behov for dokumentasjon, ble LogiFlow Vision implementert. Daglig leder for IT Utvikling i Bama Dagligvare, Ole Christian Broome Rustad, har jobbet tett sammen med ACTs prosjektingeniør, Tore Grønås hele veien.

LogiFlow Vision er et system basert på kommunikasjon mellom software og hardware; LogiFlow, kameraer og strekkodeleser. Du oppnår visuell rapportering av innholdet på hver eneste pall før distribusjon.

Når pallen med varer kommer til plasting, leser en strekkodeskanner SSCC-koden på pallen. SSCC-koden er en unik identifikator for hver pall, og flere SSCC-koder/paller kan være tilknyttet én ordre. Pallen holdes i ro noen sekunder mens kameraer fotograferer pallen diagonalt fra to hjørner. Dette for å sikre dokumentasjon av alle fire sider på pallen. SSCC-koden og bilder overføres til LogiFlow, som deretter sender det til Bamas ERP-system. På denne måten blir bilder og data tilgjengelig for funksjoner i Bama som senere kan få behov for å hente opp informasjonen.

På lageret står det en PC med ACTs software LogiFlow, som mottar informasjon og bilder av pallene. Bildene kan når som helst hentes fram fra Bamas internsystem for å sjekke mot avviksmeldinger. Daglig leder ved Bama Dagligvare Oslo, Clas Ove Nygård, sjekker her bildet av en pall.

BETYDELIG ØKONOMISK EFFEKT FOR BAMA

LogiFlow Vision ble først implementert ved lageret i Larvik, men er nå i drift i Telemark, Rudshøgda, Bergen, Stavanger og Oslo. Ved det nyombygde distribusjoneslageret i Oslo, forteller daglig leder Clas Ove Nygård, at de så nytten og effekten av LogiFlow Vision umiddelbart. Systemet kom i drift i midten av mars 2018, og Nygård mener investeringen vil betale seg i løpet av en periode på maksimum fem måneder.

Dagen da de første fotograferte pallene ble levert til kunde, gikk det «to minutter» før de fikk klager på manglende varer. Forskjellen fra dagen før, var at Bama nå kunne gå inn i LogiFlow Vision og se bilder av hvordan pallen så ut da den forlot lageret. De første to ukene, har Bama hatt rett i 100% av klagetilfellene, og antallet reklamasjonssaker sank raskt de første dagene etter at LogiFlow Vision ble implementert.

Bama Dagligvare Oslo er det mest moderne distribusjonslageret i Bama. Nygård forteller at de håndterer 50 tonn frukt og grønt hvert år, og omsetter for 1,4 milliarder, dermed skal ikke reklamasjonsgraden krype mye over 0 %, før det utgjør store summer.


Skriv til oss hvis du ønsker råd for å komme i gang med automatisk merking i din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0