Standardisert plankekjøring

Da byggevareleverandøren og sagbruksgiganten Moelven skulle finne én merkestandard for sine 35 sagbruk/høvlerier, sto de overfor et av de største standardiseringsprosjektene i selskapets historie. Viktige faktorer for prosjektets suksess, var egen kompetanse på IT og merking, riktig leverandør og stødig prosjektstyring.

Selv for et selskap som gjennom tiden har gjennomgått flere skifter, og som har tradisjon for å tilpasse organisasjon og produktspekter til utviklingen i samfunnet for øvrig, var dette prosjektet krevende, men ikke desto mindre nyttig og nødvendig.

Nødvendig fordi bransjen kom med krav om SSCC-merking og Ytelseserklæring, nyttig fordi Moelven selv hadde ønsker om mer enhetlig system for merking. De gikk for en LogiFlow-løsning fra ACT Logimark, og har ikke angret på det.

I dag er Moelven Industrier et betydelig sagbrukskonsern, men det var faktisk ikke før i 1980 at de etablerte sitt første sagbruk. Inntil da var Moelvens fremste merkevare oljekokte vognhjul (begynnelsen av 1900-tallet), tilhengere (40-tallet), brakke på hjul – den velkjente «Moelvenbrakka» (50-tallet), og senere limtrekonstruksjoner og seksjonshus på samlebånd (60-tallet)

Fra oljekokte vognhjul til sagbruk
Moelvens historie startet for rundt 130 år siden, ved Moelva i Hedmark. Tømmer kom vannveien, så det var naturlig å legge bruk for produksjon av trevirke i nærheten av elveløp. Industripioneren Theodor Krogvig kjøpte fallrettighetene, og etablerte Strømmen Brug, som senere utviklet seg til å bli Moelven. Limtre er fremdeles et svært viktig område for konsernet, og Moelvens limtreteknikk har de siste tiårene levert moduler og bærekonstruksjoner til spennende byggeprosjekter som Prøysenhuset, Vennesla bibliotek, Restaurant Skavlen i Hafjell Alpinsenter, og ikke minst Treet – verdens høyeste trehus – som er bygget for Bergen og omegn boligbyggelag.

Standardisering for å møte fremtiden
Moelven sender i snitt daglig ut over 4.000 pakker med trelast. Tidligere besto pakkemerkingen i at det ble heftet to identiske lapper (ikke etiketter) på pakken før den forlot produksjonshallen. Pga forskjellige layout og merking var det vanskelig å få effekt i blant annet truckterminaler, spesielt på distribusjonssentra med pakker fra mange produserende enheter.

Moelvens største standardiseringsprosjekt med etikettprintere og LogiFlow fra ACT Logimark AS,
Her er Moelvens nye standardmerking på plass.

Moelven ønsket større grad av automatisering og standardisering i pakkelappsystemet sitt, for å redusere kostnader og risiko for feil. I tillegg ville de nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i strekkodesystemer og datamatrix-koder. Dette er viktige grep for å sikre effektiv drift i årene som kommer.

At bransjens krav om SSCC-merking og Ytelseserklæring kom på samme tid, satte ekstra akselerasjon inn i prosjektet. SSCC-koden legger til rette for elektronisk følgeseddel/pakkseddel, slik at kundene til Moelven kan gjøre elektronisk varemottak.

Alt i alt var dette oppgaver som passet utviklingsavdelingen til ACT Logimark godt, og de fikk raskt et godt og konstruktivt samarbeid med Moelvens IT-avdeling.

Steinar Hovland og Hallgeir Haug har med stødig hånd ført kolleger og bruk i Moelven gjennom selskapets største og mest vellykkede standardiseringsprosjekt.

Fremtiden formes på Eidsvoll Verk
Innen Moelven skulle det installeres på 35 produksjonsenheter, så det var hensiktsmessig å legge opp en implementeringsplan. For å sikre at alt fungerte før de rullet ut ny standard og ny systemintegrasjon på alle enheter, valgte de én enhet, som skulle fungere som «pilot». Dette ble Moelven Eidsvoll Verk AS. Teknisk direktør Peter Rockedahl, systemsjef Steinar Hovland, og Hallgeir Haug og Fredrik Brasar i sentral IT-avdeling, kjørte prosjektet sammen med Jeppe Sørensen i ACTs utviklingsavdeling.

Brukene opererte med forskjellige utskriftsløsninger, forskjellig informasjon på merkingen og forskjellig layout på pakkelappene. Konsernet ønsket å endre dette, og gjøre det mulig å styre etikettlayoutene fra sentralt hold.En viktig del av prosjektet, var derfor å enes om standarder for etikettlayoutene. Dette var ingen enkel jobb, da det var mange hensyn, og mange meninger som skulle tas med i betraktningene, men Moelven kom i mål, og i dag lages layouter sentralt på en LogiFlow-server, hvor brukene «henter» layouter fra.

Fra mange til én
Moelvens behov for å standardisere pakkelappene sine, førte dem ut i en innkjøpsprosess hvor det essensielle var løsning og forståelse. Det viktigste i leverandørenes tilbud, var deres evne til å vise forståelse for Moelvens mål og ønsker.

ACT hadde i mange år vært leverandør av printere og etiketter til Moelven, og det var naturlig at de også ble tatt med i betraktningen når Moelven skulle løse standardiseringsutfordringen. At ACT skulle ende opp med å vinne konkurransen, var ikke dermed en selvfølge.

Steinar Hovland setter seg litt tilbake i stolen når han får spørsmål om hvorfor ACT Logimark ble valgt, han ler og sier noe som antyder at andre innkjøpsprosesser er for fokusert på pris. Han forteller at det som avgjorde saken for Moelvens del, var at ACT som eneste leverandør klarte å returnere et løsningsforslag som bekreftet at de hadde forstått Moelvens nåtid-situasjon, hvordan de ønsket at merking og muligheter for sporing skulle fungere i framtiden, og hvordan man best skulle manøvrere for å nå dette målet.

Standardisering med LogiFlow
Moelvens LogiFlow-løsning består av en sentral server, hvor standardlayoutene for forskjellige typer etiketter redigeres, samt en lokal server på hvert bruk. Standardlayoutene repliseres automatisk fra den sentrale serveren til de lokale serverne, slik at man alltid benytter de sist oppdaterte layouter ved utskrift av etiketter.

Den sentrale serveren håndterer også integrasjon til Moelvens ERP-system, IFS. Også disse dataene repliseres til de lokale klientene, slik at data også er tilgjengelig hvis det eksterne nettverket ved det enkelte bruk, ikke er stabilt. En stor fordel ved å ha all integrasjon på den sentrale serveren, er at det er enkelt for Moelven å gjøre endringer i integrasjonen. Der de tidligere måtte gjøre endringer lokalt ved hvert bruk, endrer man nå logikken kun sentralt.

På de lokale serverne er det satt opp flere linjer, og Moelven legger selv til ekstra linjer og oppretter nye bruk når det trengs. Hver linje har forskjellig oppsett, men det tilpassede brukergrensesnitt gjør det enkelt å tilpasse alle linjer.

Pakkelapp Etiketten som er festet på plankepakkene som går til forhandler/byggeplass. Pakkelappen inneholder informasjon om treverk, dimensjon, batch, varenummer, sagbruknummer.

Moelven Industrier ASA Består av tre divisjoner; Moelven Timber, Wood og Byggsystemer. Timber og Wood inneholder 35 sagbruk/høvlerier i Norge og Sverige..


Skriv til oss hvis du ønsker råd for å komme i gang med automatisk merking i din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0