Godt levert merking på Godtlevert.no

Godtlevert.no leverer middager til husstander over hele Norge, merking av pakkene er essensielt for en vellykket distribusjon. Det ligger et godt planlagt logistikksystem bak å pakke og distribuere i snitt femten tusen matkasser med ferske matvarer til private hjem over hele det langstrakte Norge. Ved hjelp av god merking, går det som smurt.

Det er en litt sommerstille og rolig dag da ACT besøker Godtlevert på Furuseth. Mange av kundene har reist på ferie, og med unntak av en dypt konsentrert IT-sjef som oppgraderer systemet, er også Godtleverts ansatte ute og samler energi til høstens hektiske hverdag. Godtlevert.no pakker og leverer nemlig i snitt femten tusen middagspakker i uken utenom sommerferietiden.

Tom Henning Gundersen er fornøyd med ACTs print & apply-løsning i pakkeriet.

Ikke rom for feilslag og ustabilitet
God merking av matkassene, er viktig for at riktig meny skal komme til riktig hjem. Når eskene er pakket med tørrvarer, føres de inn på kjølelageret for ilegg av kjølevarer. Det er også på kjølelageret, at etiketten og lokk settes på. Etikettering skjer med ACTs Weber-print & apply-system, og deretter går esken videre til palletering.

ACTs løsning på Godtlevert, inneholder to print & apply-enheter (etikettprinter og etikettapplisering i ett) samt ACTs egenutviklede mellomvare, LogiFlow. ACT Logimark leverte det første systemet til Godtlevert i 2015, mens de holdt til i Breivollveien på Alnabru. Da de flyttet til Furuseth på tampen av 2016, utvidet de med en pakkelinje, og ACT fikk levere og installere print & apply-løsningen også på denne. I løpet av høsten 2017, skal det installeres ytterligere to print & apply-løsninger

Tom Henning Gundersen i Godtlevert, forteller at de er svært godt fornøyd med maskiner, software og ACT generelt. Det har ikke vært noen problemer med løsningene, noe som er viktig når man kun har 2,5 veldig hektiske døgn, der all pakking skal skje. En vesentlig del av pakkingen foregår fredag kveld og natt til lørdag, så det er behagelig for alle parter når det tikker og går som forventet.

Ønske om personifisert merking
Med et økende antall kunder, og et potensielt økende antall matkasser, vil det komme behov for mer detaljert merking av kassene. Gundersen forteller at de ønsker strekkodemerking for å kunne hente mer informasjon ut fra ERP-systemet, og sier at det er ønskelig med videre samarbeid med ACT Logimark på dette. ACT har opparbeidet seg god innsikt i både Godtleverts ERP-system, produkter og merkebehov, og er beredt til å sette opp en god løsning også for personifisert informasjon på etikettene.

LogiFlow og Weber sørger for riktig etikettering
Etiketteringssystemet, er en kombinasjon av en solid og driftssikker print & apply-maskin fra Weber og ACTs egenutviklede software LogiFlow. ACTs avdeling for softwareutvikling, har fokus på å kode mellomvaren så åpen og allmenn som mulig, slik at det er enkelt å videreutvikle og koble på nye enheter – det være seg moduler fra ERP-systemet eller hardware.

Pakkelinjene til Godtlevert er utstyrt med stabil print & apply-løsning fra ACT Logimark.

Pakkelinjene til Godtlevert er utstyrt med stabil print & apply-løsning fra ACT Logimark.


Skriv til oss hvis du ønsker råd for å komme i gang med automatisk merking i din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0