Vi gratulerer Primex Norway med to nye metalldetektorer

Vi gratulerer Primex Norway med installasjon av metalldetektorer for kontroll av fisk, og ønsker velkommen til oss som kunde!

Vesterålen Havbruk er moderselskapet i Primex Norway. Med sin beliggenhet på Myre i Vesterålen er Primex en av verdens største og mest moderne filetfabrikker for frossen hyse, sei og torsk. Anlegget på Myre stod ferdig i 2018 og har kapasitet til å behandle store mengder sløyd fisk på en vanlig arbeidsdag. Bedriften har topp moderne utstyr for filetering hvor begrepet automatisering gjelder til fulle!

At Primex valgte ACT Logimark når behovet for metalldetektorer kom på bordet, er vi stolte og takknemlige for. Vi har levert to stk. Fortress metalldetektorer. Leveransen er en komplett kontrollstasjon som består av detektorer og utkastere. Utkasting av underkjente fileter kan gjøre på forskjellige måter, under ser man hvilken løsning Primex valgte.

Ledende produsent av detektorer og sjekkvekter

Fortress Technologies er blant de ledende bedrifter innen design og produksjon av metalldetektorer, røntgendetektorer og sjekkvekter. Som representant for Fortress Technologies er vi i stand til å løse alle oppgaver forbundet med detektering og kontroll av foredlede produkter som kjøtt og fisk.

Serien av detektorer og komplette løsninger for kontroll av kvalitet og vekt fra Fortress Technologies er omfattende. I tillegg til standardiserte enheter kan vi levere kontrollstasjoner spesielt tilpasset ditt behov, og som enkelt kan monteres inn i din produksjons- og/eller pakkelinje. Sammen med vårt totale leveringsprogram som blant annet omfatter merkemaskiner og programvare, løser vi alle kjente oppgaver forbundet med merking, sporing og kontroll.

Vi gir din bedrift større sikkerhet og kontroll i alle ledd, og på den måten sikrer vi at din bedrift alltid leverer topp kvalitet. Med oss som leverandør får du løsninger som bidrar til å sikre inntjening og din bedrifts rennomme i din bransje.     

Her ser man at metalldetektoren har funnet metall blant fiskebitene, og derfor kaster ut produktene som passerte sammen med metallet.
Primex har valgt en utkastermekanikk som åpner transportbåndet. Man kan også velge at en mekanisk arm dytter ut berørte produkter.

For ordens skyld, bildene er tatt under installasjon, fisken var ren, det er den blå pinnen (testpinne som brukes for kalibrering av metalldetektor) som inneholdt metall.


Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om våre kontrolløsninger:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0