Standard for merking av F-pak

F-paken er produktforpakning du plukker ned fra butikkhyllen. Det er den minste enheten i logistikken. Den vanligste merkingen vi gjør på F-pak, er produksjonsdato, best-før-dato (næringsmiddel og andre) og batchmerking (flere bransjer).

NØKKELORD

GTIN: Global Trade Item Number
GTIN-13: Trettensifret nummer som brukes til å ditt produkt en unik ID.
F-pak: Forbrukerpakning, enheten forbrukeren handler.
D-pak: Distribusjonspakning, enhet med flere F-pak.
T-pak: Pall.

Dato- og produksjonsmerking med laser medisinbrett.

Best-før-dato og lignende
Når du skal merke datoer, produksjosnsted, batchnummer eller annet på en F-pak, så er det fire merkemetoder å velge blant: blekkstråleskriver, laser, folieskriver og etikett.

Dersom du ønsker å vite mer om de forskjellige, kan du klikke på produktene nederst i artikkelen.

Standardisert med GS1
GS1 (Global Standard One) har utarbeidet en global standard for merking av produkter og emballasje. Arbeidet ble startet på begynnelsen av 70-tallet av pionerer innen dagligvare og industri i Europa, men gjennom årene har GS1-systemet blitt et «global language of business» som benyttes langs hele verdikjeden, og i mange flere bransjer enn opprinnelig.

Kombinasjon av etikett og blekkstråleskriver. Strekkoden, ingredienser etc står på etiketten, mens datomerkingen skrives med blekkstråleskriveren i produksjonen.

Hvilken informasjon inneholder strekkoden?
En typisk strekkodestandard, er GTIN-13 (se nøkkelord). Dette er et GTIN-nummer som inneholder 13 tall, bygget opp av fire numre, f.eks. 70 5488 65870 3.

To første (70) = landkode
Fire neste (5488) = leverandørnummer
Seks neste (65870) = løpenummer
Det siste tallet (3) = kontrollsiffer.

Landkoden for Norge er alltid tosifret (70), men det finnes land som har tresifret landkode. I Norge tildeler vi leverandørnummer på både 4,5 og 7 sifre, da blir løpenummer/artikkelnummer henholdsvis 6,5 og 3 sifre (alltid totalt 13 siffer).

Eksempel:
70 LLLL AAAAAA K
70 LLLLL AAAAA K
70 LLLLLLL AAA K

Fordeler ved å standardisere merking på F-pak og D-pak
Gjennom registrere og kontrollere produksjon, distribusjon og lager med strekkoden, kan du øke effektiviteten, øke konkurransekraften og øke verdiskapningen. Dette kommer av at innlesing (telling) av produkter/F-pak, ytteremballasje/D-pak og paller, skjer ved å lese av strekkoden. Du sparer mye manuell arbeidstid. I tillegg er GTIN-strekkoden et krav ute i detaljhandelen, så markedet ditt kan vokse på bakgrunn av at du standardiserer merkingen av for eksempel F-pak .

Leverer du til dagligvarebransjen?
Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard, STAND005, denne lære mer inngående om på Stand.no (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).

Eksempel på merking med folieskriver på plast. Her er all merking, inkludert produktnavn, skrevet med folieskriveren.

Ønsker du mer informasjon?
F-pak, D-pak og T-pak er begreper vi i ACT Logimark stadig benytter. Samtidig er vi godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, så vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er leverandør og samarbeidspartner til Norsk Lastbærer Pool, og hovedpartner i GS1 Smart Centre.

KOM I GANG MED STREKKODER!
For å kunne skape en gyldig strekkode for merking på D-pak (og F-pak/pall), må du ha et GS1-leverandørnummer. Dette opprettes og administreres av GS1 Norway, du behøver bare å sende inn en søknad og betale en liten årlig avgift (fastsettes på bakgrunn av årsomsetning), klikk her for å komme til GS1-søknaden.

Når du har fått ditt leverandørnummer, kan du begynne å opprette/tildele GTIN til dine produkter.

Her er eksempel på maskiner som utfører merking på F-pak:

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0