Nye merkekrav for plastprodukter

Den 17. desember 2020, vedtok EU-kommisjonen harmoniserte merkekrav for fire spesifikke grupper plastprodukter.

Man forventer at tydelig merking vil bidra til redusert forsøpling og til en bedre avfallshåndtering av engangsprodukter som skaper store miljøutfordringer.

Bakgrunnen for harmonisert merkekrav for plastprodukter, er at forbrukerne enkelt skal få informasjon om at produktet inneholder plast, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering (for eksempel å kaste våtserviett i toalettet).

Tillatt å merke med etikett i en overgangsperiode

Forordningen gjelder fra 3.juli 2021, samme dato som kravet i direktivet om merking av produkter. Du kan lese alt om de nye kravene på Eur-lex, for eksempel krav til spesifikasjoner om plassering, hvordan merkene skal se ut, fargekoder, størrelse i forhold til produkt etc.

Miljødirektoratet er i gang med å utarbeide forslag til en norsk forskrift som vil gjennomføre merkekravene i direktivets artikkel 7 og forordningen i norsk rett.

Det er viktig at bransjeorganisasjoner, produsenter og importører gjør seg kjent med kravene til merking. Det vil i en overgangsperiode (for emballasje og produkter som settes på markedet før 4. juli 2022) være tillatt å merke med etikett på emballasje og produkter.

Oversikt over alle merkene

Det skal merkes på drikkebegre, sanitærartikler, våtserivetter og sigaretter med filter. Vær oppmerksom på at det skal settes forskjellig merke på drikkebegre som er laget av 100% plastmaterialer, og drikkebegre som kun inneholder plast. Det er også forskjellig merke på bind og tamponger.

Merkekravene omfatter følgende produkter:

  • Drikkebegre
  • Våtservietter
  • Sanitetsprodukter som bind og tamponger
  • Tobakksprodukter med filter og filtre til tobakksprodukter

ACT Logimark har flere gode løsninger for å møte de nye merkekravene:


Kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å velge den riktige merkeløsningen for din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0