Kan dere 2D-merke produktene deres med Digital Link innen 2027?

Dagligvarebransjen står overfor en betydelig endring i forbindelse med innføringen av 2D-strekkoder. Initiativet «Sunrise 2027» markerer starten på en ny æra for produktmerking og forbrukerinformasjon. Denne overgangen lover økt transparens, bedre lagerstyring og nye muligheter for forbrukerkommunikasjon.

Sunrise 2027

Den 26. juni 2024 lanserte en gruppe på 20 fremtredende internasjonale selskaper innen dagligvaresektoren, inkludert velkjente navn som Lidl, Nestle, L’Oreal og Mondelez, et felles initiativ kalt «Sunrise 2027». Dette initiativet oppfordrer dagligvarebransjen til å implementere QR-koder på produkter innen utgangen av 2027. Målet med Sunrise 2027 er å få hele bransjen til å gå over til GS1-standardiserte QR-koder (Digital Link) i løpet av de neste fire årene. Denne overgangen er drevet av økende krav fra både myndigheter og forbrukere om bedre sporbarhet, mer detaljert produktinformasjon og økt transparens.

GTIN + batch + logistikk + markedsføring

I motsetning til den tradisjonelle 1D-koden, som bare inneholder et produkts globale handelsidentifikasjonsnummer (GTIN), er 2D-strekkoden en kombinasjon av GTIN, batch, logistikkinformasjon, markedsføringsaktiviteter i ett.

En av de åpenbare styrkene til Digital Link-koden er at den gir mulighet for å tilgjengeliggjøre informasjon om et produkts opprinnelse, produksjonsinformasjon, avfallshåndtering og forbrukerkommunikasjon, noe som er gode nyheter for forbrukere som i økende grad ser etter større åpenhet og sporbarhet. Kodene bidrar også til lagerstyring gjennom forsyningskjeden, samtidig som de forhindrer at varer med utløpt dato og/eller tilbakekallingsordre blir solgt. Når det gjelder mat, er dette praktisk, da det lar forhandlere automatisk tilby rabatter på produkter som nærmer seg utløpsdatoen. En naturlig konsekvens av dette er redusert matsvinn.

– Standarden åpner opp muligheten for å gi forbrukeren sporingsinformasjon om et produkts reise gjennom verdikjeden. Dette vil kunne gi en helt annen åpenhet i hele verdikjeden.

Geir Paulsen, daglig leder GS1 Norway
Den Stolte Hane er spydspiss i norsk næringsmiddelindustri

I tillegg til at Orkla Confectionery & Snacks Norge har en klar plan for overgangen til å merke produkter med QR-koder (ref. innlegg i GS1s webinar 30. april), har Den Stolte Hane virkelig sett nytten av og behovet for å begynne transformasjonen til Digital Link. Den Stolte Hane hadde i 2023 en 33% markedsandel på fersk og frossen kylling (tall hentet fra deres nettside), og leverer til nærmest alle kjedene, det er dermed en betydelig aktør i dette segmentet som nå gir merverdi til både dagligvare og forbruker.

Hvordan kan produksjonsbedriftene forberede seg på denne utviklingen?

Hvordan kan produksjonsbedriftene forberede seg på denne teknologiske utviklingen, og hvilke fordeler kan den bringe for både forhandlere og forbrukere? Vi tar gjerne en prat med aktuelle nøkkelpersoner i bedriften din/deres for å vise hvilke muligheter som finnes, hva som kreves av dere, og hva som kreves av merkeutstyret.

Ser du og din bedrift nytten i å gå over til for eksempel QR-koder, må dere gjerne kontakte oss for å sjekke om deres eksisterende merkeutstyr kan skrive 2D-koder under gjeldende forhold (linjehastighet og bevegelse på produktene), eller om det lønner seg å finne andre løsninger.


Kontakt oss


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0