Best før – og nå – på Tine

Gjennom 30 år, har ACT Logimark hatt gleden av å levere merkeutstyr til Tine-konsernet.

Kjernetid ved Tine Verdal

Ett av meieriene ACT kjenner godt, er Tine Verdal. Seks print & apply-løsninger har vi installert hos dem. Fire opererer på smørlinjene i kjerneriet, for å merke D-pak, bulkpakning og paller med smør. Én etiketterer på småsekker, og én på storsekker (på to sider) og paller med småsekker. Alt med mysepulver/WPC/Permeat. Print & apply er en komplett etiketteringsløsning, som både printer og appliserer etiketten på samme stasjon.

Vi har spurt prosessingeniør Jan Ola Claesson om hans erfaring med ACT og installasjonene våre, og han forteller at ACT har etterlatt et inntrykk som en god og seriøs leverandør. Dette beror på maskinene i seg selv, og på hvordan oppstartutfordringer har blitt håndtert fra salg og service i ACT. Han ser fram til å utvikle samarbeidet med ACT, og til det vil vi gjerne få understreke «I like måte!».

Vi vil takke Tine Verdal for den tilliten de har vist oss ved å velge oss som leverandør og samarbeidspartner.

Weber print & apply fra ACT Logimark.

Vi vil takke Tine Verdal for den tilliten de har vist oss ved å velge oss som leverandør og samarbeidspartner.

Tine Tunga

Gjennom 15 år har vi hatt gleden av å samarbeide med Tine Tunga. Meieriet er et moderne konsum-melkanlegg hvor det hvert år behandles flere titalls millioner liter melk. I tillegg er de landsdekkende på Go’Morgen-yoghurt, Biola, drikkeyoghurt, drue- og grapejuice. ACT Logimark har levert to print & apply-løsninger for pall, og 30 blekkstråleskrivere.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0