Automatikk på Røros Vinduer og Dører

Automatikk på Røros Vinduer og Dører

Da produksjonen ble effektivisert ved hjelp av digitalisering og robotisering, oppsto behovet for en ID-bærer som kunne leses også etter lakkering av dørene og vinduene. RFID ble svaret, og har vært benyttet siden 2010.

Røros vinduer og dører har brukt RFID siden automasjon ble et viktig prinsipp i produksjonen.

RFID-brikken programmeres som første ledd, og følges videre av Calwin (ERP-system for dør- og vindusbransjen) gjennom resten av prosessene.
Avlesning skjer på følgende steder:

• Etter lakkering. Lesepunktet verifiserer status på komponenten til ERP-systemet.
• Ved inngangen til robotlinjen for å vite nøyaktig hva som skal gjøres med enhetene.
• Ved søk med håndscanner.

For Røros Vinduer og Dører har RFID-brikken vært en forutsetning for å oppnå den automasjonsgraden de har i dag, og utnyttelsen av RFID planlegges på flere områder både internt og hos aktører senere i verdikjeden, som entrepenører og driftstjenester for bygg. Brikken vil kunne være koblingen tilbake til de nøyaktige spesifikasjonene på produktet da det ble bygget for all fremtid.

 

Røros Dører og Vinduer merker hver ramme med RFID-tag.

 

 

 

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0