MEK- og halogenfritt blekk

Det har i mange år vært et mål for oss og vår produsent av CIJ blekkstråleskrivere (Linx Printing Technology) å utvikle miljøvennlige blekkalternativer uten å gå på kompromiss med den gode kvaliteten på merkingen. Dette er komplisert. Ute i industrien skal det merkes på langt flere overflater enn kartong med en tør og lett porøs overflate, og det krever at blekket har en del spesielle egenskaper. Vi er glade for å fortelle at du nå kan velge et MEK-fritt blekk og likevel oppnå god merking!

Vi tilbyr flere halogen- og MEK-frie blekkalternativer til våre Linx blekkstråleskrivere (CIJ). De er alle utviklet for å være hurtigtørkende, hefte til de fleste materialer og gi merking av høy kvalitet.

Halogenfritt blekk som er tilpasset farmasøytisk industri og mat- & drikkevarebransjen, gir tørketider på linje med det du er vant til uten risiko for å frigjøre skadelige halogener til atmosfæren. Alle disse blekkene oppfyller International Electrochemical Commission (IEC) 61249-2-21:2003.

Følgende blekktyper kan velges dersom man ønsker både MEK- og halogenfritt, og man ønsker blekk i samsvar med CMR: 2250, 3110, 3240, 3401.
Ønsker man i tillegg lavere forbruk av solvent, må man velge 2250. Se venn-skjema under her.

Halogener

Halogener er gruppe 17 i det periodiske system, og omfatter fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I) og astatin (At). Av disse er klor og brom de vanligste.

De fleste halogener vil ved forbrenning (for eksempel ved destruksjon av emballasje ved slutten av produktets livssyklus) avgi kjemikalier som kan være skadelige ved at de slipper giftige og etsende gasser ut i miljøet.

Den internasjonale elektrokjemiske kommisjonen (IEC) satte standarden for hva halogenfri betyr, IEC 61249-2-21:2003:
• Klor ≤ 900 ppm
• Brom ≤ 900 ppm
• Totalt halogener ≤ 1500 ppm

MEK (Methly Ethyl Ketone)

MEK (Methyl Ethyl Ketone), også kjent som 2-butanon, er en fargeløs, flyktig og svært brannfarlig væske med en fruktig lukt som ligner på aceton. MEK har en rekke bruksområder innen industrien, spesielt som løsemiddel for blekk og lim.

I motsetning til halogener, akkumuleres ikke MEK i miljøet, men MEK kan ha negative effekter på dem som utsettes for det regelmessig i lange perioder. MEK i luften kan forårsake irritasjon i hud, øyne, nese og svelg, og kan forårsake tetthet i brystet. Bedrifter som benytter MEK-blekk er pålagt å følge HMS-retningslinjer for å holde sine arbeidere trygge.

Vi tilbyr en rekke MEK-frie blekk med god heft og klarhet.

ISO 14001

Vår produsent av blekk til CIJ, Linx Printing Technologies, er ISO 14001-sertifisert, noe som betyr at Linx er sertifisert til å administrere og opprettholde miljøstyringssystemer. Det viser at Linx er ansvarlig og proaktiv i å opprettholde «miljøprestasjon gjennom mer effektiv bruk av ressurser og reduksjon av avfall» (ISO, 2015).Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om vårt miljøvennlige blekk:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0