Helse og offentlig

Med høye krav til nøyaktighet og sporbarhet, er riktig merking særs viktig. Vi tilbyr kvalitetsløsninger for laboratorier, kontor og logistikk innen de fleste offentlige bransjer.

Sykehus og andre helseforetak: Blekkstråleskrivere, etikettprintere, laboratorievekter og plattformvekter. I tillegg til RFID- og strekkodeutstyr i kombinasjon med software.

Bibliotek: Etiketter og etikettprintere, RFID- og strekkodeløsninger (sporingsløsninger).

Renovasjon: Merke- og sporingsløsninger.


Kontakt oss for å se mer på hvilke merkeløsninger som passer til din bedrift:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0