Folieskrivere

Folieskrivere for montering på din pakkemaskin og/eller i din pakkelinje inngår i vårt leveringsprogram.

Våre folieskrivere leveres med festeanordning tilpasset din pakkemaskin, og skriver direkte på plast eller pakkefilm i pakkeprosessen. Pakkemaskinen og folieskriveren kan arbeide med kontinuerlig eller intermittant mating/fremføring av pakkefilmen.

Merkingen kan være fast eller variabel.

Våre folieskrivere er digitale og beregnet for datomerking, merking av batchkoder og/eller merking av innhold/ingredienser.

For installasjon i utfordrerne miljø leveres våre folieskrivere med kapslingsgrad IP65.
Våre folieskrivere leveres i flere størrelser tilpasset utskrift/merking i flere bredder.


ET UTVALG FOLIESKRIVERE


Kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å finne en passende merkeløsning.


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0