Hvordan merke matvarer i henhold til merkekrav?

Alle som produserer, importerer eller omsetter matvarer, har plikt til å følge regelverket for merking av matvarer. De obligatoriske opplysningene ser du i høyre kolonne.

Generelle merkekravene er gitt i forskrift om matinformasjon til forbrukerne.


Unntak fra full merkeplikt

Når den største flaten til produktet er under 10 cm², holder det å merke med betegnelse, allergener, nettoinnhold og holdbarhet.

Språk i merkingen

Merkingen av obligatoriske opplysninger skal være på norsk, eller et språk som i stavemåten ligner norsk. Matmerking kan gjøres på flere språk, så lenge informasjonen som gis er den samme.

Merkingens utførelse og plassering

Matmerking skal være godt synlig og lett leselig. Krav til minste skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger. Dersom største flate er mindre enn 80 cm² skal skriftstørrelsen være minst 0,9 mm. Betegnelse, nettoinnhold og eventuelt alkoholinnhold skal stå i samme synsfelt. Det samme gjelder også obligatoriske tilleggsopplysninger til betegnelsen, som for eksempel «dypfryst». På rund emballasje er det akseptert at forbrukerne må dreie litt på produktet for å se alle opplysningene.

Disse opplysningene er samlet og tilgjengeliggjort av Mattilsynet, du kan lese mer her: Merking av matvarer | Mattilsynet

GENERELLE MERKEKRAV

1  BETEGNELSE Navnet på matvaren skal fortelle hva slags produkt det er.

2  INGREDIENSLISTE Listen skal angi hva matvaren er laget av. Ingrediensene skal stå i fallende vektrekkefølge.

3  MENGDEANGIVELSE av ingredienser, andel (%) eller vekt.

4  ALLERGENER Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse skal være fremhevet i ingredienslisten, for eksempel med fet eller kursiv skrift, slik at de blir mer synlig. Les mer om merking av allergener her.

5  NETTOINNHOLD Innholdet i en pakning skal angis, enten i vekt eller volum.

6  OPPBEVARING Matvarer som må oppbevares på en annen måte enn i romtemperatur, må merkes med opplysninger om dette.

7  HOLDBARHET Matvarer skal merkes med «Best før…» eller «Siste forbruksdag…». Ferske bakervarer, frukt og grønt er unntatt.

8  BRUKSANVISNING Bruksanvisning skal utformes slik at matvaren kan brukes på riktig måte, når det er nødvendig.

9  NÆRINGSDEKLARASJON skal gi informasjon om næringsstoffene i maten. Den gjør det mulig å sammenligne næringsinnhold i ulike matvarer.

10  PRODUSENT Navn eller forretningsnavn og adressen til den ansvarlige produsentens eller importør skal angis på alle matvarer.

11  OPPRINNELSESMERKING Opprinnelsesland skal oppgis i noen tilfeller. Dette EFTA-merket er ikke å regne som angivelse av opprinnelse, den opplyser bare om hvor virksomheten hører hjemme.

Alkoholinnhold når innholdet av alkohol overstiger 1,2 volumprosent Alkoholstyrken skal angis med symbolet % vol.


Kontakt oss for tips til og tilbud på gode merkeløsninger til næringsmidler


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0