Helse & Offentlig

Med høye krav til nøyaktighet og sporbarhet, er riktig merking særs viktig. Vi tilbyr kvalitetsløsninger for laboratorier, kontor og logistikk innen de fleste offentlige bransjer.

Sykehus og andre helseforetak: Blekkstråleskrivere, etikettprintere, laboratorievekter og plattformvekter. I tillegg til RFID- og strekkodeutstyr i kombinasjon med software.

Bibliotek: Etiketter og etikettprintere, RFID- og strekkodeløsninger (sporingsløsninger).

Renovasjon: Merke- og sporingsløsninger.