Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er et fagområde som ligger vårt hjerte nært. Vi jobber selv med utvikling, og søker å skape de innovative løsningene som øker effektiviteten, senker kostnader og bedrer kvaliteten. Vi er medlem i GS1 Norway og samarbeider med Sintef, NTNU og andre.