Denne nettsiden fungerer best i Chrome, Firefox og Edge.

ACT har mange typer merking for trevare og byggebransjen.
ACT har mange typer merking for trevare og byggebransjen.

Tre- og byggevare

Vi tror få kjenner trelast- og byggebransjen så godt som ACT Logimark. Vi har levert merke- og sporingsløsninger til sagbruk så lenge vi har eksistert, og byggebransjen generelt har «alltid» vært med oss. Noen av våre største kunder finnes i denne sektoren.

Automatikk på Røros Vinduer og Dører

Automatikk på Røros Vinduer og Dører Da produksjonen ble effektivisert ved hjelp av digitalisering og robotisering, oppsto behovet for en ID-bærer som kunne leses også

Produkter