Hjemmesiden fungerer best om du bruker Chrome, Firefox, Edge som nettleser

Bransjeikoner_ACTs_kunder-14

Plast og emballasje

Vi leverer løsninger til mange aktører innen disse bransjene i Norge. Vi leverer sporingsløsninger, kontrolløsninger, enkel kodemerking og fullfarge logomerking. Vi har mange muligheter, så kontakt oss for en prat.

Merking på petriskåler

Linx på sykehus

På sykehuslaboratorier, er man helt avhengig av god merking. Les mer om hva vi har gjort på St. Olavs Hospital.

Etikettering og holdbarhetsmerking på Lofotprodukter.

Det merkes i Lofoten

På Lofotprodukter har ACT levert både blekkstråleskrivere og print & apply-løsninger i mange år.

Produkter