Denne nettsiden fungerer best i Chrome, Firefox og Edge.

ACT har mange løsninger for helsesektoren og offentlig sektor.
ACT har mange løsninger for helsesektoren og offentlig sektor.

Helse & Offentlig

Med høye krav til nøyaktighet og sporbarhet, er riktig merking særs viktig. Vi tilbyr kvalitetsløsninger for laboratorier, kontor og logistikk innen de fleste offentlige bransjer.

Sykehus og andre helseforetak: Blekkstråleskrivere, etikettprintere, laboratorievekter og plattformvekter. I tillegg til RFID- og strekkodeutstyr i kombinasjon med software.

Bibliotek: Etiketter og etikettprintere, RFID- og strekkodeløsninger (sporingsløsninger).

Renovasjon: Merke- og sporingsløsninger.

Merking på petriskåler

Linx på sykehus

På sykehuslaboratorier, er man helt avhengig av god merking. Les mer om hva vi har gjort på St. Olavs Hospital.

Produkter