Hjemmesiden fungerer best om du bruker Chrome, Firefox, Edge som nettleser

Bransjeikoner_ACTs_kunder-07

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er et fagområde som ligger vårt hjerte nært. Vi jobber selv med utvikling, og søker å skape de innovative løsningene som øker effektiviteten, senker kostnader og bedrer kvaliteten. Vi er medlem i GS1 Norway og samarbeider med Sintef, NTNU og andre

Merking på petriskåler

Linx på sykehus

På sykehuslaboratorier, er man helt avhengig av god merking. Les mer om hva vi har gjort på St. Olavs Hospital.

Etikettering og holdbarhetsmerking på Lofotprodukter.

Det merkes i Lofoten

På Lofotprodukter har ACT levert både blekkstråleskrivere og print & apply-løsninger i mange år.

Produkter