Denne nettsiden fungerer best i Chrome, Firefox og Edge.

Bransjeikoner_ACTs_kunder-13

Fisk

Med industriens og markedets høye krav til nøyaktighet og sporbarhet, er riktig merking helt essensielt for fiskeindustrien. Vi tilbyr både skreddersydde og «ut av boksen»-kvalitetsløsninger innen både merking, kontroll og sporing.

Etikettering og holdbarhetsmerking på Lofotprodukter.

Det merkes i Lofoten

På Lofotprodukter har ACT levert både blekkstråleskrivere og print & apply-løsninger i mange år.

Produkter