Denne nettsiden fungerer best i Chrome, Firefox og Edge.

Bransjeikoner_ACTs_kunder-03

Elektrisk og kabler

Vi tilbyr løsninger for merking, sporing og kontroll til alle bedrifter som produserer elektriske komponenter og kabler.

Elektriske komponenter: Blekkstråleskrivere, merking med laser, etikettprintere, etiketter, strekkode- og RFID-løsninger.

Kabelprodusenter: Stasjonære og håndholdte blekkstråleskrivere, merking med laser, RFID-løsninger (sporing), etikettprintere, etiketter.