Strekkode- og RFID-utstyr

Behøver du gode systemer og utstyr for sporing og kontroll gjennom din eller ditt produkts verdikjede?
ACT Logimark har lang erfaring med denne typen leveranser, og har levert til blant andre Scanflex, Sport Outlet og offentlige tjenester som Deichmanske Bibliotek.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Norway Smart Centre.

  • Full sporing i alle ledd av bedriften
  • Merkemaskinstyring med kommunikasjon til alle ERP/økonomiløsninger
  • Prosessbaserte løsninger med banestyring etc. rundt våre løsninger
  • Strekkodelesere, RFID, truckterminaler, PDA, Trådløse nettverk
  • RFID-løsninger
  • Logistikkløsninger