Skrivehodet som tilpasser seg!

Nytt skrivehode til Linx 8900-serien

Linx MK11

Mange produksjonslinjer har sparsommelig med plass, og våre serviceteknikere må noen ganger finne kreative løsninger for å få merkemaskinene på plass. Med dette nye skrivehodet, har 8900-serien blitt langt mer fleksibel i så henseende!

Kort oppsummert får du nå:

  • Vinklet skrivehode
  • Fleksibel montering av skrivehodet på slangen *
  • Svært lave vedlikeholdskostnader knyttet til skrivehodet **