Sikker merking for næringsmiddel og farmasi

Trygt blekk

Etter omfattende og vellykket testing, har Markoprint 2580-blekket (til blekkstråleskrivere fra Weber Marking Systems) blitt sertifisert for Good Manufacturing Practice (GMP).
Blekket oppfyller også mange EU-krav og overholder industristandarder som:

  • Forordning (EU) 1935/32004
  • Forordning (EU) 2032/2006
  • Forordning (EU) 10/2011
  • Nestlé Guideline 2016
Det solventbaserte blekket Markoprint 2580 er egnet for printing av tekst, strek- og datamatrikskoder på krevende materialer/overflater som fleksibel plastemballasje, som ofte brukes til mat eller farmasøytiske produkter. Næringsmiddelprodusenter og farmasøytiske selskaper kan være sikre på at ingen kjemiske stoffer vil forurense selve produktene, og at det ikke kommer noen migrering fra emballasjen. Direkte kontakt med mat eller medisiner er helt ufarlig etter blekket har tørket. Dette er spesielt interessant for produkter som salatdressingposer som legges med pakkede salater og har «best før»-datoen printet på posen