RFID bedrer kontroll og effektivitet

RFID, radiofrekvensidentifikasjon (engelsk: radio frequency identification) blir stadig oftere benyttet i våre leveranser for å sikre kunden kontroll og effektivitet i produksjon, distribusjon og handel. Dette gjelder alle bransjer, og RFID-taggen erstatter i mange tilfeller strekkoden. Vi skal fortelle litt mer om hvorfor.

RFID versus strekkode

Strekkoden sikrer som regel optimal kontroll i alle ledd, fra produksjon til sluttkunde, men ikke alltid, fordi strekkoden krever et «synsfelt» for å bli lest og dekodet.

I noen prosesser er strekkoden uegnet, og åpner opp for bruk av RFID-teknologi. Produktet, emballasjen eller pallen merkes med en RFID-etikett eller en RFID-brikke, som fungerer som informasjonsbærer. RFID-taggens data/identitet leses trådløst (radiobølger) på kort eller lang avstand, avhengig av bruksområdet. Valg av radiofrekvens bestemmes også av aktuell applikasjon.

Vi i ACT Logimark leverte våre første løsninger basert på RFID-teknologi i 2005. Siden den gang har vi levert mange løsninger hvor vår RFID har sikret bedre kontroll og inntjening hos kundene. I senere tid har GS1 standardisert radiofrekvensen UHF (ultrahøy frekvens) som en global løsning innen logistikk og varehandel. Som hovedpartner av GS1, benytter vi som regel denne standarden i våre løsninger.

ACT Logimark har gjennom 30 år utviklet og tatt frem standardiserte og skreddersydde løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere til bedrifter innen de fleste bransjer i Skandinavia. Bruk av RFID teknologi er i senere tid blitt rimeligere gjennom standardisering av RFID-brikker og -tags samt egnet leseutstyr. Vi leverer alt fra enkle håndholdte RFID-etikett til komplette systemer i kombinasjon med vår egen software LogiFlow. Mange av våre leveranser bygger funksjonen på en kombinasjon av strekkode og RFID.

 

Noen av våre RFID-baserte leveranser

Scanflex
Røros Dører & Vinduer
Merking og sporing gjennom hele produksjonsprosessen fra komponent til ferdig produkt (spesial-tag).

Wilhelmsen Chemicals
Merking og sporing av paller (RFID-etikett, automatisk etikettering, scannere og antenner, software).

Norske Skog
Merking og sporing av papirruller (RFID-brikke).

Glomma Papp
Merking av og sporing av paller (RFID-etikett).

Europris
Merking av emballasje (RFID-etiketter for stasjonære og mobile printere).

Hey’di
Merking og sporing av paller (RFID-etikett, automatisk etikettering, scannere og antenner, software).

Wonderland
Merking og sporing av madrasser (RFID-etikett).

Hexagon Ragasco
Merking og sporing av gassbeholdere (RFID-etikett).