Fisk

Med industriens og markedets høye krav til nøyaktighet og sporbarhet, er riktig merking helt essensielt for fiskeindustrien. Vi tilbyr både skreddersydde og «ut av boksen»-kvalitetsløsninger innen både merking, kontroll og sporing.