Elektrisk og kabler

Vi tilbyr løsninger for merking, sporing og kontroll til alle bedrifter som produserer elektriske komponenter og kabler.

Elektriske komponenter: Blekkstråleskrivere, merking med laser, etikettprintere, etiketter, strekkode- og RFID-løsninger.


Kabelprodusenter:
 Stasjonære og håndholdte blekkstråleskrivere, merking med laser, RFID-løsninger (sporing), etikettprintere, etiketter.