Geset_121_1

Geset 121 Etikettering av flasker

Meget populært system på grunn af enkelheten og effektiviteten ved etiketteringen av flasker og sylindriske produkter. Her anvendes en Wrap-Around-metode, hvor etiketten følger hele produktets diameter (eller delvis, hvis etiketten er kortere)..

• Wrap-Around-applikasjon
• Enkel å installere og enkel at operere
• Etiketbredde opt til 150 mm
• Til produkter med en diameter på 25-175 mm og høyde på 30-300 mm
• Kan merke opp til 80 produkter i minuttet ved hastigheter på 20m/min
• Robust stålkonstruksjon på hjul eller faste føtter