Merking, sporing og kontroll satt i system!

Forside / Siste Nyheter / Interessante Calwin-dager i Ålesund!

Interessante Calwin-dager i Ålesund!

IT-selskapet Calwin arrangerte i oktober Calwin-dagene på Hotel Radisson Blue i Ålesund, og samlet kunder og samarbeidspartnere fra hele landet, i tillegg til Sverige. ACT Logimark holdt flere innlegg rundt temaene merke- og sporingsteknologi.

Calwin er dør- og vindusprodusentenes eget IT-selskap, og er etablert i 1985 med base i Ålesund. Calwin har en dyktig, stabil organisasjon hvor de fleste medarbeidere har vært med i mange år og kjenner kundenes behov godt. Calwin er navnet både på selskapet og på ERP-systemet selskapet leverer.

Calwin har de fleste produsenter av dører og vinduer i Norge som kunder, og deres ERP-system er utviklet i samarbeid med kundene. Calwin håndterer i praksis alle bedriftens funksjoner, bortsett fra regnskap og lønn.

ACT og Calwin i samarbeid – RFID- og strekkodeteknologi hånd i hånd!

ACT Logimark inngikk samarbeid med Calwin for noen år siden, og Calwin og ACT har sammen levert løsninger basert på RFID-teknologi, det vil si at en RFID-tag er informasjonsbærer. ACT Logimark har i sin programvareløsning, LogiFlow, utviklet en modul som kommuniserer med Calwin og som blant annet kan rapportere produktets posisjon i produksjonen gjennom Calwins sjekkpunkter; fra første monteringspunkt, gjennom hele produksjonsprosessen og frem til bedriftens lager.

Scanflex satser innovativt

Dørprodusenten Scanflex var en av de første i Norge som tok i bruk RFID-teknologi i sin produksjon. Scanflex er ikke «bare» kunde, men har også vært en sterk bidragsyter til å skape den verdifulle og gode utviklings- og kommunikasjonsplattformen mellom Calwin, ACT Logimark og dem selv; tre perspektiv som har møttes og skapt gode løsninger. Samarbeidet med Scanflex pågår fortsatt, og målet er å kunne spore hver enkelt dør gjennom produksjonen, på lageret og videre i logistikken frem til respektive kunder.

Samarbeidet med Calwin passer godt inn i ACT Logimarks forretningsområde, som omfatter leveranser og installasjon av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og datafangst fra «råvarene» kommer inn til ferdig produkt forlater fabrikken.

RFID i praksis

ACT Logimark var representert på Calwin-dagene ved Geir Vevle, Pål Sørensen og Kjell Erik Mathiesen. Alle tre bidro med innlegg om muligheter, standarder og erfaring, samt med en demonstrasjon av samspillet mellom Calwin og LogiFlow ved bruk av RFID-teknologi. Sindre Barstad er den hos Calwin som har utviklet nevnte demo-system sammen med Pål Sørensen i ACT Logimark.


...innovative solutions