Merking, sporing og kontroll satt i system!

Forside / Siste Nyheter / Digitale og automatiserte løsninger for merking og sporing

Digitale og automatiserte løsninger for merking og sporing

I februar var ACT Logimark AS som alltid på plass med stor stand på Mat og Emballasje-messen for å vise fram gode løsninger og maskiner. Messen bekreftet på mange måter det man de siste årene har kunnet lese i avisene; mikrobryggerier øker i antall, lokalmat er populært og ønsket, og automatisering og matsikkerhet blir stadig viktigere.

På messen hadde vi besøk av både store og små, kjente og mindre kjente næringsmiddelprodusenter. Felles for dem, er et behov for produktmerking og en grad av varekontroll. Vi i ACT snakker med alle, ingen kunde for liten, ingen for stor. Vi leverer både til småprodusentene som selger via gårdsutsalget, og til de store automatiserte fabrikkene med kjente merkevarer.

Endret behov for merking av emballasje

Med fremveksten av småprodusenter og mikrobryggerier, øker behovet for maskiner som tilbyr fleksibel etikettproduksjon i lave volum, men det er ikke bare småprodusentene som ønsker personlig utrykk i «lave» antall. Også emballasjeprodusenter og større logistikksentre ønsker å minimere emballasjelagre så mye som mulig, men samtidig være så kundevennlig som mulig. Løsningen er print-on-demand – det vil si at du produserer og merker akkurat det du trenger, når du trenger det. Glem oppstartskostnader!

Fleksibilitet i merkingen både for liten og stor.

I 2015 lanserte vi TopJet - en real «gamechanger» innenfor firefargermerking av emballasje. TopJet er en UV-basert blekkstråleskriver, som kan skrive på nær sagt alle materialer og overflater. Vi har levert og installert TopJet på en av landets største produsenter av spesialemballasje, og de er fornøyd med fleksibiliteten de nå oppnår. Det er minimalt med justeringer og innstillinger som skal til for å bytte fra én logo til en annen, og litt overdrevet sier vi at TopJet fjerner begrepet minimumsantall fra emballasjeproduksjon. I tillegg til logoer og tekst, kan den skrive alle typer koder. Hvis du ønsker å følge emballasjen senere i verdikjeden, kan du med ACT-softwaren LogiFlow generere og skrive unike datamatrix-koder for hver enhet som merkes.

Ved siden av fullfarge print direkte på emballasjen, opplevde vi økende interesse for våre løsninger for digital etikettproduksjon. ACT Logimark var tidlig ute med å tilby maskiner for digital produksjon av fullfargeetiketter til for eksempel produkter, og vi anbefaler interesserte i å komme til vårt utstillingsrom på Jessheim for å se hvilke muligheter som finnes.

Sjekkveiing – suksess med ny leverandør

Mot slutten av 2016 inngikk vi samarbeid med polske Radwag for salg av vekter. Vi har solgt et utvalg av vektene deres de siste årene, men nå flytter vi hele vektvolumet over på Radwag. Vi kjenner vektene og selskapet godt, og gleder oss derfor over å kunne tilby et bredere utvalg enn før. Mat & Emballasje ga oss flere interessante forespørsler, og vi merker en økt etterspørsel eller løsninger for veiing kombinert med merking. Midt i blinken for ACT.

Norsk Lastbærer Pool og ACT Logimark i samarbeid om smart RFID-løsning

Nytt på Mat og Emballasje i år, var at vi inviterte inn en samarbeidspartner til å stå sammen med oss; Norsk Lastbærer Pool (NLP). NLP arbeider for å utvikle og administrere retursystemer for gjenbrukslastbærere for norsk dagligvarebransje. For å administrere dette så rasjonelt som mulig, har de sammen med ACT Logimark utarbeidet et RFID-basert registreringssystem som sparer kundene for høye kostnader knyttet til registrering og kontroll av pallene. Det sikrer kundene mot feilregistrering, og i verste fall faktura for uregistrerte paller. Salgs- og markedssjef i NLP, Frank Holen, sier at det var nytt for NLP å delta på messe, men at det var en positiv erfaring.


...innovative solutions